Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego w PRL-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1288
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego w PRL-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego w PRL Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego ( MBP ) - organ bezpieczeństwa wewnętrznego o statusie ministerialnym, zorganizowany na polecenie i pod dyktando władz radzieckich w powojennej Polsce. Odpowiedzialne za masowe krwawe represje na obywatelach w okresie stalinizmu. W terenie Ministerstwo reprezentowały podległe mu U rzędy B ezpieczeństwa P ublicznego, dlatego potocznie te instytucje były określane skrótem UB . Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego odpowiedzialne było m.in. za wywiad wewnętrzny i zewnętrzny, kontrwywiad, działalność antypaństwową w kraju jak i poza jego granicami, ochronę rządu, ochronę i nadzór łączności cywilnej i rządowej, kontrolę nad terenowymi organami rządowymi, kontrolowało Milicję Obywatelską, więzienia i zakłady poprawcze, Straż Pożarną oraz Wojska Ochrony Pogranicza. Na przełomie lat czterdziestych i pięćdziesiątych wraz z przyjęciem stalinowskiej tezy o zaostrzaniu się walki klasowej w miarę budowy socjalizmu, działalność tajnej policji politycznej MBP coraz częściej i głębiej ingerowała w różne strefy życia społecznego . Procesy publiczne, podczas których stawiani przed sądem byli m.in. członkowie Polski Podziemnej, oskarżani przez śledczych z MBP o tak absurdalne czyny jak współpraca z Gestapo, szpiegostwo, sabotaż itp. Sekcja śledcza wsławiła się brutalnymi torturami. Sekcja kartotek - zapoczątkowała tworzenie teczek dotyczących każdego z mieszkańców potencjalnie uznanego za wroga. Sekcja cenzury - dokonywała kontroli korespondencji. Główny Urząd Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk kontrolował działalność wydawniczą i kulturalną.
Po 1948 r. do zadań MBP należała inwigilacja wewnątrz szeregów partyjnych i demaskowanie wrogów.
Efektem zmian, jakie nastąpiły w organach bezpieczeństwa po grudniu 1953 r. (sprawa Światły) był Dekret Rady Państwa na mocy którego zniesiono Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego, a na jego miejsce powołano Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Urząd Bezpieczeństwa Publicznego pozostał w kształcie niezmienionym aż do 1956 r., kiedy to większość jego funkcjonariuszy przeszła do pracy w utworzonej w MSW Służbie Bezpieczeństwa.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz