informacja wojskowa i Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego w Polsce Ludowej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 91
Wyświetleń: 658
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
informacja wojskowa i Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego w Polsce Ludowej - strona 1 informacja wojskowa i Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego w Polsce Ludowej - strona 2 informacja wojskowa i Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego w Polsce Ludowej - strona 3

Fragment notatki:

. informacja wojskowa i Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego w Polsce Ludowej
Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego (MBP) - organ bezpieczeństwa wewnętrznego o statusie ministralnym, zorganizowany na polecenie i pod dyktando władz radzieckich w powojennej Polsce. Powstało 1 stycznia 1945 roku na bazie funkcjonującego od połowy 1944 roku Resortu Bezpieczeństwa Publicznego przy Polskim Komitecie Wyzwolenia Narodowego (RBP PKWN). Obok tzw. Informacji Wojskowej, odpowiedzialne za masowe represje na obywatelach, zlikwidowane w 1954 roku. Potocznie znane i nazywane Urzędem Bezpieczeństwa (UB), ze względu na podległe mu terenowe Urzędy Bezpieczeństwa Publicznego.
- sekretarz ds. krajowych centralnego biura komunistów polskich w Moskwie wytypował ok. 200 osób „szczególnego zaufania” na kurs do szkoły NKWD w Kujbyszewie, który pod koniec lipca 1944 zaczęli organizować strukturę resortu bezpieczeństwa publicznego PKWN. Resort od początku był tworzony wg koncepcji wzorów radzieckich
- wg manifestu PKWN rady narodowe tworzą niezwłocznie podległą im milicję obywatelską, której zadaniem będzie utrzymanie porządku i bezpieczeństwa
- wg dekretu 7.10.1944 MO podlega kierownictwu resortu BP i jest prawnopubliczną formacją służb bezpieczeństwa publicznego
Po przekształceniu PKWN w rząd tymczasowy rozpoczęto rozbudowę struktur ministerstwa, oprócz istniejącej już (przejętej po RBP) struktury, m.in. Departamentu Kontrwywiadu, istniały ponadto wydziały do spraw kartotek, łączności i techniki operacyjnej, zaopatrzenia, cenzury, więzień i obozów, kadr, ochrony rządu oraz ochrony jeńców wojennych, od kwietnia w warszawskiej centrali powstały kolejne departamenty, których do końca 1945 roku powołano pięć, oprócz pięciu samodzielnych wydziałów podległych ministrowi bezpieczeństwa publicznego Stanisławowi Radkiewiczowi. W terenie zorganizowano piętnaście WUBP oraz ponad dwieście analogicznych jednostek na poziomie powiatu.
Od marca 1946 terenowe jednostki UB wraz z oddziałami LWP, KBW, WOP, MO i ORMO podporządkowane były wojewódzkim komisjom bezpieczeństwa, podległym Państwowej Komisji Bezpieczeństwa.
W lipcu 1946 roku Ministerstwo Bezpieczeństwa Podzielono na osiem departamentów z których pięć zajmowało się sprawami operacyjnymi, m.in. I - kontrwywiadem, II - operacjami technicznymi i technologią, III - walką z opozycją, IV - ochroną gospodarki, oraz V - przeciwdziałaniem infiltracji i zwalczaniem wpływów kościoła.
Na początku 1948 roku powołano Departament VII, zajmujący się wywiadem ogólnym, a w czerwcu następnego roku powstało Ściśle Tajne Biuro do spraw Funkcjonariuszy, czyli wewnętrzna sekcja kontrwywiadowcza, mająca śledzić i kontrolować pracowników ministerstwa. 24 lutego 1949 powołano Komisję Biura Politycznego KC PZPR ds. Bezpieczeństwa Publicznego, która z ramienia PZPR nadzorowała i inspirowała aparat represji stalinowskich w Polsce, w tym całą strukturę MBP. 2 marca 1950 roku powstało Biuro Specjalne, przemianowane w listopadzie 1951 roku na Departament X. Jego zadaniem było śledzenie i prowadzenie dochodzeń w sprawach wyższych funkcjonariuszy partyjnych i ich przyjaciół.


(…)

… podlegające pod Oddział II Sztabu Generalnego Ludowego Wojska Polskiego.
Po wystąpieniach Światły całe kierownictwo MBP postawione zostało na nogi. Rozpoczęły się narady i odprawy, których celem było wykrycie winnych łamania praworządności. W Komitecie Centralnym PZPR powołano komisję do badania nieprawidłowości w organach bezpieczeństwa. Z ministerstwa usunięto wiceministra Romana Romkowskiego, płk. Fejgina…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz