Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - strona 30

Pojęcie "podmiotowości" w stosunkach międzynarodowych

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Marek Pietraś
 • Podstawy stosunków międzynarodowych
Pobrań: 882
Wyświetleń: 3871

Pojęcie „podmiotowości” w sm: a) istota podmiotowości b) podmiotowość politycznomiędzynarodowa c) podmiotowość prawnomiędzynarodowa Podmiotowość to zdolność do celowego, świadomego działania. Jeśli tego nie ma, to jest ubezwłasnowolniony i nie jest podmiotem w życiu społecznym. Takie rozumienie ...

Pojęcie "społeczności międzynarodowej" i jej zakresy

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Marek Pietraś
 • Podstawy stosunków międzynarodowych
Pobrań: 406
Wyświetleń: 1750

Pojęcie „społeczności międzynarodowej” i jej zakresy: a) definiowanie społeczności międzynar. b) zakres podmiotowy c) zakres przedmiotowy d)zakres czasowy Pojęcie to pochodzi z tradycji prawa międzynarodowego. Pojęcia zamiennie używane: system międzynarodowy, społeczność światowa.

Pojęcie stosunków międzynarodowych- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Marek Pietraś
 • Podstawy stosunków międzynarodowych
Pobrań: 427
Wyświetleń: 1407

Pojęcie `stosunków międzynarodowych': definiowanie zakres przedmiotowy - wielopłaszczyznowość SM Stosunki międzynarodowe mogą być rozpatrywane dwukierunkowo: jako sfera rzeczywistości społecznej. Sfera ta ma dwie strony: we wnętrzu państwa i na arenie międzynarodowej jako nauka o stosunkach mię...

Teoria stosunków międzynarodowych- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Marek Pietraś
 • Podstawy stosunków międzynarodowych
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1029

Pojęcie `teoria sm': teoria sm jako część NOSM def. teorii SM kategorie NOSM jako element teorii SM podejścia metodologiczne teoria jest częścią nauki o sm. Na naukę tę składają się: przedmiot badań teoria metody i techniki badawcze infrastruktura organizacyjna nie ma jednej def. dwa główn...

Polityka zagraniczna państwa- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Marek Pietraś
 • Podstawy stosunków międzynarodowych
Pobrań: 343
Wyświetleń: 924

Polityka zagraniczna państwa: Pojęcie polityki zagranicznej Istota polityki zagranicznej Cechy specyficzne polityki zagranicznej Polityka zagraniczna jako rodzaj wpływu międzynarodowego: istota wpływu międzynarodowego spos...

Poziomy analizy stosunków międzynarodowych- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Marek Pietraś
 • Podstawy stosunków międzynarodowych
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1596

Poziomy analizy SM Jest zabiegiem porządkującym proces analizy. Zaproponował ją David Singer. Zadał pytanie z której strony analizować stosunki międzynarodowe - z perspektywy państwa czy środowiska międzynarodowego? Do państw kategoria działań Do środowiska międzynarodowego kategoria interakcji. ...

Typologia i charakterystyka podmiotów- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Marek Pietraś
 • Podstawy stosunków międzynarodowych
Pobrań: 406
Wyświetleń: 1757

Typologia i charakterystyka podmiotów sm: a) państwa i quazi - państwa b) org. międzynarodowe c) podmioty transnarodowe: - istota - NGOs - korporacje transnarodowe - narody - ruchy religijne - podmioty nielegitymizowane(org. terrorystyczne, struktury zorg. przestępczości) Liczba państw sys...

Zmiana w środowisku międzynarodowym- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Marek Pietraś
 • Podstawy stosunków międzynarodowych
Pobrań: 140
Wyświetleń: 616

Zmiana w środowisku międzynarodowym Zmiana jako wyraz ewolucji hegemonii w systemie globalnym: cykle polityczne: - pojęcie cyklu - teoria cyklu siły - teoria długiego cyklu - teoria długookresowej globalnej zmiany politycznej cykle ekonomiczne Rzeczywistość podlega ewolucji. Problem zmiany j...

Bezpieczeństwo międzynarodowe - Instytucjonalizacja

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Marek Pietraś
 • Teoria bezpieczeństwa międzynarodowego
Pobrań: 357
Wyświetleń: 1799

Bezpieczeństwo międzynarodowe: istota zasada niepodzielności bezpieczeństwa Bezpieczeństwo międzynarodowe to odmienny poziom analizy, bo odbywa się ona od strony śm. w tym kontekście bm jest identyfikowane z bezpieczeństwem zbiorowości, systemów międzynarodowych, większych całości, jakie funkcjon...

Bezpieczeństwo narodowe- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Marek Pietraś
 • Teoria bezpieczeństwa międzynarodowego
Pobrań: 476
Wyświetleń: 2443

Bezpieczeństwo narodowe: definiowanie wartości chronione w ramach polityki tego bezpieczeństwa w definicji akcentowany jest wątek eliminacji zagrożeń dla wewnętrznego bezpieczeństwa państwa. To przeciwdziałanie zagrożeniom jest w...