Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - strona 29

Związki wyznaniowe- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Maria Marczewska-Rytko
 • Religie i związki wyznaniowe
Pobrań: 469
Wyświetleń: 735

Związek wyznaniowy możemy zdefiniować jako zrzeszenie obywateli, którzy wyznają 1 wiarę w ramach funkcjonowania prawa o związkach wyznaniowych lub państwowego porządku prawnego. W kręgu religii chrześcijańskich systemy organizacyjne nazywane są Kościołami. Największe kontrowersje budzi Sekta (łac. s...

Etapy ewolucji westfalskich teorii stosunków międzynarodowych

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Marek Pietraś
 • Podstawy stosunków międzynarodowych
Pobrań: 1141
Wyświetleń: 2457

Etapy ewolucji westfalskich teorii SM: nurt idealistyczny(liberalny) nurt realistyczny behawioralny: podejście systemowe teoria więzi teoria pola(analiza czynników) etap postbehawioralny wpływ końca zimnej wojny na rozwój teorii Sm ). Istnieją dwa czynniki, które warunkowały ewolucję myślen...

Ewolucja dyplomatycznych form stosunków międzynarodowych- opracowanie...

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Marek Pietraś
 • Podstawy stosunków międzynarodowych
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1197

Ewolucja dyplomatycznych form sm. Forma to zew. sposób przejawiania się, nie dot. więc treści. Formy doraźne Formy stałe Formy dwustronne 1). misje specjalne wysokiej rangi 2). stałe przedstawicielstwa dyplomatyczne Formy wielostronne 3). konferencje międzynarodowe 4). org. międzynarodowe W...

Geneza nauki o stosunkach międzynarodowych- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Marek Pietraś
 • Podstawy stosunków międzynarodowych
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1127

Geneza nauki o sm(NOSM) Nauka to młoda dyscyplina. Niektórzy uważają dzień 30 maja 1919 r. za moment narodzin tej dyscypliny. To nie oznacza, że dopiero wtedy zaczęto badać sm( Wojna Peloponeska Tukidydesa, potem prawnicy, filozofowie, historycy...

Istota stosunków międzynarodowych- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Marek Pietraś
 • Podstawy stosunków międzynarodowych
Pobrań: 966
Wyświetleń: 2667

Istota stosunków międzynarodowych: ujęcie podmiotowe ujęcie podmiotowo - przedmiotowe Synder, Bruck, Sapin - stosunki między oficjalnymi grupami decydentów Zgodnie z tym ujęciem sm to działania podmiotów. Definicje podmiotów transgranicznych: 1). Z.J. Pietraś - Sm to transgraniczne interakcje ...

Mechanizm internacjonalizacji w stosunkach międzynarodowych- opracowan...

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Marek Pietraś
 • Podstawy stosunków międzynarodowych
Pobrań: 441
Wyświetleń: 2065

Mechanizm internacjonalizacji w stosunkach międzynarodowych: istota i zakres współzależność, jako skutek Internacjonalizacja - inaczej umiędzynarodowienie, polega to na tym, że treści życia wew. Państw są zamieniane w element funkcjonowania środowiska międzynarodowego. Bez tego procesu nie byłob...

Mechanizmy stabilności środowiska międzynarodowego- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Marek Pietraś
 • Podstawy stosunków międzynarodowych
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1043

Mechanizmy stabilności środowiska międzynarodowego. Pojęcie stabilności międzynarodowej. Stabilność jako skutek tworzenia i funkcjonowania instytucji międzynarodowych: problemy kolektywnych działań w poliarchicznym śm rola instytucji w procesie przezwyciężania strukturalnych barier współpracy p...

Narodziny i ewolucja nowożytnych stosunków międzynarodowych- opracowan...

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Marek Pietraś
 • Podstawy stosunków międzynarodowych
Pobrań: 819
Wyświetleń: 3556

Narodziny i ewolucja nowożytnych sm: etap przedwestfalski etap westfalski etap późnowestfalski Rzeczywistość międzynarodowa bardzo szybko ulega zmianie. Dlatego też chwytanie zmienności zjawisk w czasie jest ważne w myśleniu politologicznym, ma ono uświadomić tę zmienność i uchwycić istotę zmian...

Paradygmat globalizacji (etap półnowestfalski)- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Marek Pietraś
 • Podstawy stosunków międzynarodowych
Pobrań: 581
Wyświetleń: 2422

Paradygmat globalizacji(etap późnowestfalski): późnowestfalska debata interparadygmatyczna wyjaśnianie struktury sm wyjaśnianie funkcjonowania sm fakt jakościowej zmiany rzeczywistości i dziedzictwo zmian teorii, legły u podstaw nowej debaty: między zwolennikami adekwatności dotychczasowych teor...

Podstawowe kategorie aksjologiczne- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Marek Pietraś
 • Podstawy stosunków międzynarodowych
Pobrań: 329
Wyświetleń: 1561

Podstawowe kategorie aksjologiczne Pojęcie aksjologii Potrzeby Interes Cele Świadomość międzynarodowa Normy Wartości pojęcie wartości mechanizmy artykulacji wartości Te problemy odp. na pytanie co motywuje państwa, stymuluje do podejmowania danych działań w śm. Jest to więc analiza warstwy...