Paradygmat globalizacji (etap półnowestfalski)- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1022
Wyświetleń: 4025
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Paradygmat globalizacji (etap półnowestfalski)- opracowanie - strona 1 Paradygmat globalizacji (etap półnowestfalski)- opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Paradygmat globalizacji(etap późnowestfalski):
późnowestfalska debata interparadygmatyczna
wyjaśnianie struktury sm
wyjaśnianie funkcjonowania sm
fakt jakościowej zmiany rzeczywistości i dziedzictwo zmian teorii, legły u podstaw nowej debaty: między zwolennikami adekwatności dotychczasowych teorii do wyjaśniania zmian(Keepers) a Globalistami, którzy uważają, że jakościowa zmiana rz. m. wymaga nowych konstrukcji, nowego sposobu myślenia.
Wg. prof. Marka Pietrasia obecnie dokonuje się proces podwójnej zmiany w rz. m.:
1). Dot. upadku dwubiegunowego porządku międzynar. Konsekwencje tego faktu słabną powoli, ale wciąż są(np. Europa Wschodnia jako obszar ruchomych piasków - zmiennych stref wpływów).
2). Narastanie procesów globalizacji, jako czynnik, którego siła oddziaływania wzrasta.
Oba te rodzaje procesów nakładają się na siebie, choć jest między nimi asymetria.
cechą jest wyjaśnianie hybrydowości sm. W ramach tej hybrydowości można wyróżnić trzy sektory podmiotów:
I państwa
II korporacja transnarodowe
III NGO's(organizacje społeczeństwa obywatelskiego)
Do określenia hybrydowości podmiotów śm obecnie używa się metafory „nowego średniowiecza”.
wnoszone są jakościowo nowe elementy do funkcjonowania sm. Ulrich Beck napisał pracę pt. „Społeczeństwo ryzyka”. Generalna teza mówi, że w dążeniu do zaspokojenia potrzeb społecznych w sposób nieświadomy konstruujemy produkt uboczny - społeczeństwo ryzyka.
Beck zauważył ponadto, że współcześnie:
1). Zmienia się logika interakcji międzynarodowych. Zamiast relacji państwo - państwo, pojawiają się interakcje tego, co globalne, z tym, co lokalne( z pominięciem ogniwa pośredniego - państwa). Robertson użył pojęcia glokalizacja(łączenie tego, co globalne z lokalnym), czyli różnej skali zjawisk występujących jednocześnie.
W kontekście tej logiki, następuje wzrost znaczenia transnarodowej penetracji. Jest to cecha współczesnych państw.
3). Wzrost znaczenia zjawisk nieliniowych, takich, które są trudno kontrolowane.
4). Procesy decentralizacji i centralizacji śm występują jednocześnie. J. Rosenau użył określenia fragmegracja(od fragmentaryzacji i integracji) i na tej podstawie stworzył teorię turbulencji międzynarodowych(procesów niespójnych, dysharmonijnych).
5). Nowa jakość konfliktów(konflikty wewnętrzne w państwach, o niskiej intensywności, a więc trudno je rozwiązywać, bo są ograniczenia z punku widzenia pm.) Problem sterowania śm:
W systemie westfalskim sterowano poprzez hegemonię mocarstwa. Współczesny system sterowania jest hybrydowy. Nie można ignorować hegemonii państw, ale są problemy, z którymi same hegemony sobie nie poradzą i tu pojawia się projekt ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz