Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - strona 28

Problemy i kontrowersje współczesnej religii- opracwanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Maria Marczewska-Rytko
 • Religie i związki wyznaniowe
Pobrań: 490
Wyświetleń: 1372

Problemy i kontrowersje współczesnej religii Obecnie mamy do czynienia z wieloma, często przeciwstawnymi procesami na świecie: sekularyzacją, prywatyzacją i deprywatyzacją. Proces sekularyzacji nie wyklucza przy tym procesu prywatyzacji. Zagrożenie dla zinstytucjonalizowanych Kościołów w jednym rej...

Procesy sekularyzacji religii- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Maria Marczewska-Rytko
 • Religie i związki wyznaniowe
Pobrań: 609
Wyświetleń: 987

Procesy sekularyzacji religii. Sekularyzacja w badaniach Thomasa Luckmanna: jeden z najwybitniejszych badaczy, nowe postrzeganie procesów Przejmowanie przez władze świecką terytoriów i posiadłości, które pozostawały dotąd we władaniu kościoła, Na gruncie

Prywatyzacja religii- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Maria Marczewska-Rytko
 • Religie i związki wyznaniowe
Pobrań: 763
Wyświetleń: 2667

Prywatyzacja religii: W wyniku procesów sekularyzacji religia znajduje zakotwiczenie w prywatnej sferze życia nowoczesnych społeczeństw, dlatego często określona jest jako sprywatyzowana czy niewidzialna religia (niewidoczna w życiu publicznym) cechy dla niewidocznej religii: *sprywatyzowana, spr...

Przywództwo polityczne i religijne- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Maria Marczewska-Rytko
 • Religie i związki wyznaniowe
Pobrań: 707
Wyświetleń: 2030

Przywództwo polityczne i religijne Pojęcia władzy i przywództwa są ze sobą powiązane, przy czym władza będzie pojęciem szerszym niż przywództwo. Władza oznacza m.in. potęgę, siłę, wpływ, mechanizm dystrybucji zasobów społecznych. Na...

Religia a demokracja- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Maria Marczewska-Rytko
 • Religie i związki wyznaniowe
Pobrań: 721
Wyświetleń: 1043

Religia a demokracja T. Todorov zauważył, iż „oddzielenie moralności od polityki jest aktem założycielskim współczesnej demokracji”. W globalizującym się świecie pojęcia demokracji i religii nastręczają wiele problemów. Można wyróżnić trzy formy postrzegania relacji religii i demokracji: - ich sp...

Religia i nauka- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Maria Marczewska-Rytko
 • Religie i związki wyznaniowe
Pobrań: 637
Wyświetleń: 945

Religia i nauka Wydaje się, że w warunkach globalizacji uświadomiono sobie ograniczenia nauki, jako sposobu poznawania świata oraz nauki i techniki jako narzędzi rozwiązywania współczesnych problemów. Doceniono za to potrzebę duchowości, jako istotny wymiar funkcjonowania jednostki i społeczeństwa....

Religia i polityka- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Maria Marczewska-Rytko
 • Religie i związki wyznaniowe
Pobrań: 938
Wyświetleń: 1456

Religia i polityka Ogólnie relacje między religią i polityką można ująć za pomocą trzech modeli: - oddzielenie, bo są niezależne od siebie, funkcjonują w innych sferach rzeczywistości i mają inne cele - prymat władzy politycznej, gdzie religia odgrywa rolę podrzędną - prymat władzy religijnej W ...

Rytualizm religijny i polityczny-opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Maria Marczewska-Rytko
 • Religie i związki wyznaniowe
Pobrań: 1134
Wyświetleń: 1750

Rytualizm religijny i polityczny Rytuał jest nieodłącznym elementem ludzkiej egzystencji. Możemy stwierdzić, że rytuał jest przede wszystkim łączony z religią, jak uważa m.in. Emil Durkheim(„rytuał należy do sfery świętości”), ale wyst. też w sf...

Wspólnota religijna jako grupa interesu- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Maria Marczewska-Rytko
 • Religie i związki wyznaniowe
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1568

Wspólnota religijna jako grupa interesu Kościół a instytucja państwowa - Max Weber 1946r * stosunek był podejrzliwy - brak zaufania wynikający ze status quo * potencjalne zagrożenie dla posiadacza władzy - kościół mógłby wyjść spod ic...

Wspólnoty religijne jako grupy interesu- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Maria Marczewska-Rytko
 • Religie i związki wyznaniowe
Pobrań: 420
Wyświetleń: 1904

Wspólnoty religijne jako grupy interesu Organizacyjne formy religii, podobnie jak sama religia, przysparzają badaczom wiele problemów, ze względu na liczne pojęcia o różnym zakresie znaczeniowym. Porządkować to próbuje Tomasz Margul, który przyjął 6 - stopniową klasyfikację wspólnot religijnych: R...