Religia i polityka- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1379
Wyświetleń: 2506
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Religia i polityka- opracowanie - strona 1 Religia i polityka- opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Religia i polityka
Ogólnie relacje między religią i polityką można ująć za pomocą trzech modeli:
- oddzielenie, bo są niezależne od siebie, funkcjonują w innych sferach rzeczywistości i mają inne cele - prymat władzy politycznej, gdzie religia odgrywa rolę podrzędną
- prymat władzy religijnej
W warstwie formalnej wskazuje się na dwa modele:
Model powiazania:
cezaropapizm
supremacja
teokracja
zwierzchnictwo państwa nad zwiazkami wyznaniowymi
Cezaropapizm - władca sprawuje władzę koscielną i świecką, rości sobie prawo do supremacji nad władzą kościelną, nadzoru na działalnoscią Kościoła, ingerencji w jego sprawy wewnętrzne. aparat państwowy decyduje w sprawie form organizacyjnych jak i w kwestiach dokrtryny i kultu. np Bizancjum.
Supremacja - cezaropapizm w złagodzonej formule. Uwidocznienie w gallikanizmie, febronianizmie,i józefinizmie.
Gallikanizm- uwiezienie papieża w niewoli awinionskiej,Istota: próby uniezależnienie Francji i Koscioła w tym Kraju od stolicy apostolskiej., wyzszości biskupów od władzy papieskiej.
febronianizm- gallikanizm na gruncie niemieckim. Papież jako pierwszy wsród równych sobie biskupów. nazwa od bp Trewiru Justinusa Ferboniusa.
Józefinizm- zmiany w stosunkach panstwo kosciół w austrii za panowania Józefa II ( patrz wyzej)
Teokracja(na gruncie chrześcijaństwa papocezaryzm) oznacza skupienie władzy świeckiej i duchowej w rękach Kościoła. Monarcha sprawuje rządy jedynie dzięki legacji papieskiej. Główne cechy to:
- idea wspólnoty chrześcijańskiej
- redukcja dualizmu chrześcijańskiego
- środki przymusu fizycznego do realizacji celów Kościoła
- brak ingerencji ze strony władz świeckich
- wyższość prawa kościelnego nad świeckim
Zwierzchnictwo państwa nad zwiazkami wyznaniowymi.
Związki wyznaniowe traktowane jako szczególny rodzaj zrzeszeń obywateli., związki posiadają swobode w granicach obowiazującego prawa swieckiego.
Nie obowiązuje równouprawnienie wszystkich zwiazków wyznaniowych.
upzywilejowanie;
protestantyzmu( Prusy, holandia, szwajcaria, panstwa skandynawskie)
Katolizcyzmu( Austria, polska po i wojnie, czechosłowacja, Litwa, Łotwa, Węgry0
prawosławie ( Bułgaria, Grecja, Rumunia, Jugosławia)
Separacja:
brak identyfikacji z jakimkolwiek modelem religijnym
uczestniczenie w konstytucji zapisu potwierdzajacego świecki charakter państwa: w postaci zakazu istnienia kościoła państowego, formuły o rozdziale kościoła i państwa,formuły o laickim charakterze kraju, ogólna formuła o swieckim charakterze państwa.


(…)

… skoordynowana - Niemcy a potem współczesnie większosć krajów europejskich
Czynnik religijny w badaniach politologicznych
Należy podkreślić, że relacje między religią i polityką uwidaczniają się współcześnie w dużej mierze przez wzrost znaczenia fundamentalizmu religijnego i rosnące znaczenie czynnika religijnego w globalizującym się świecie.
W odniesieniu do sfery międzynarodowej czynnik ten był jak dotąd…
…. Dennet podkreślając znaczenie religii wskazuje, że „religia jako taka ma wpływ nie tylko na nasze życie społeczne, polityczne czy ekonomiczne, ale także na sposób postrzegania naszego życia”.
NA PODSTAWIE: „Polityka i religia w globalizującym się świecie” Fundamentalizm religijny 04-05-2011

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz