Gallikanizm

Religia i polityka- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Maria Marczewska-Rytko
 • Religie i związki wyznaniowe
Pobrań: 931
Wyświetleń: 1449

Bizancjum. Supremacja - cezaropapizm w złagodzonej formule. Uwidocznienie w gallikanizmie, febronianizmie...

Kongres Wiedeński - opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Zygmunt Babiński
 • Historia Kościoła
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1043

niezależność od Rzymu, co ultramontanie brali za objaw gallikanizmu. Ultramontanizm stał się szczególnie silnym...

Sylabus Piusa IX

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Zygmunt Babiński
 • Historia Kościoła
Pobrań: 0
Wyświetleń: 735

potępiono panteizm, racjonalizm, indyferentyzm, socjalizm, masonerię, gallikanizm, etatyzm, naturalizm...

Wielcy papieże przełomu XIX i XX wieku

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Zygmunt Babiński
 • Historia Kościoła
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1806

. Pius IX, Giovanni Ferretti papież od 1846-1878. Zapisał się w historii jako wróg gallikanizmu, obrońca...