Monarchia absolutna-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 147
Wyświetleń: 833
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
 Monarchia absolutna-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Przesłanki ukształtowania się monarchii absolutnej - temat 7 Ogólny kryzys monarchii stanowej w Europie Zachodniej, w wyniku zmian gospodarczych i wojen (np. wojny stuletniej) zaczynają zanikać stosunki lenne, upadek wielu starych rodów możnowładczych (możliwość awansu dla dobrej szlachty, większa swoboda działania dla władcy) Wpływ ideologii absolutystycznych: makiawelizm, teoria suwerenności monarchy Bodina, koncepcje Hobbesa
Powierzenie królowi roli arbitra w relacjach mieszczaństwo - szlachta (przyznanie takiej funkcji królowi przez Bodina)
reformacja, różnie wpłynęła na państwa europejskie, kasacja dóbr katolickich w wielu krajach, rozpoczęły się wojny religijne, tam władca stawał się decydentem, arbitrem w sprawach religijnych
Kontrola monarchów nad strukturami kościelnymi pozwalała bez politycznego ryzyka akcentować boskie pochodzenie ich władzy (patrz: gallikanizm, punkt 8) Wydarzenia skandynawskie - Dania: szlachta duńska doprowadziła kraj na krawędź katastrofy (wojna ze Szwecją), król Fryderyk III (1660) zrobił polityczny przewrót - monarchia absolutna, za przykładem duńskim w 1680 roku poszli Szwedzi. Szczególna sytuacja ekonomiczna - wiek XVII to czas depresji ekonomicznej, okrutnych wojen (wojna trzydziestoletnia), wielkich rewolt chłopskich. A absolutyzm obiecywał poddanym racjonalny ład, stabilizację, bezpieczeństwo, porządek. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz