Absolutyzm - Władza absolutna

Nasza ocena:

5
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1792
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Absolutyzm - Władza absolutna - strona 1 Absolutyzm - Władza absolutna - strona 2 Absolutyzm - Władza absolutna - strona 3

Fragment notatki:

Absolutyzm „klasyczny”
Kształtowanie się - długi proces (powolny zanik instytucji stanowych)
wyjątki: Dania i Szwecja
- Dania - 1660r., król Fryderyk III, po wojnie ze Szwecją ( w oparciu o mieszczan i kler)
- Szwecja - 1680r., za króla Karola IX, ale przewrotu dokonał parlament (Rikstag), zmiana ustroju miała ostrze antyarystokratyczne
Absolutyzm konfiskował prawa polityczne poddanych, ae masy ludy praktycznie nie korzystały z owych praw politycznych
Przyczyny - kwestia sporna
XVIIw. To czas depresji ekonomicznej, okrutnych wojen i rewolt chłopskich. Władza broni interesu narodowego ( szlachty czy klasy rządzącej )
Monarchia absolutna odczuwała nieustający głód pieniędzy i dociskała śrubę fiskalną, wywołując desperackie protesty plebejuszy.
Co było skutkiem a co przyczyną?
Był to czas imponującego postępu nauki i gospodarki. Wzrost roli burżuazji. Absolutyzm wspierał te procesy, ale też nie rezygnował z tradycyjnych feudalnych zasad i instytucji. Tradycyjne i modernizacyjne oblicze absolutyzmu - objawia się w instytucjach!
LEGITYMIZACJA ABSOLUTYZMU
Kontrola monarchów nad strukturami kościelnymi - łatwo było akcentować boskie pochodzenie ich władzy
Bóg stworzył świat z chaosu i powierzył utrzymanie ładu społecznego monarchom. Monarchowie są sklepieniem kosmosu.
Ta legitymizacja czyni z absolutyzmu system bezalternatywny i bezdyskusyjny. Władza absolutna nikomu nie gwarantuje indywidualnej pomyślności, lecz za to całej wspólnocie politycznej zapewnia ład.
Dodatkowo mówiono, że absolutyzm to system wypróbowany przez przodków.
To wszystko jest legitymizacja a priori, uprawomocnia władzę poprzez to czym ona jest a nie co osiąga.
W XVIII w. upowszechniła się też inna legitymizacja - władzę legitymują jej osiągnięcia, korzyści dla poddanych.
Do takich uzasadnień a posteriori odwoływali się apologeci absolutyzmu francuskiego i duńskiego, pruskiego i toskańskiego.
Sprzyjała temu dobra koniungtura ekonomiczna w XVIIIw.
Nawiązanie do mieszczańskiej filozofii utylitaryzmu - moralne jest to, co społecznie użyteczne. Ta laicka moralność szła w parze z postępem religijnego sceptycyzmu.
Była to legitymizacja bardzo ryzykowna (np. Ludwik XV rządził źle, ale wspierała go koningtura, natomiast Ludwik XVI rządził duże lepiej, ale załamanie koniungtury go pogrążyło)
GRANICE WŁADZY ABSOLUTNEJ
Absolutyzm „klasyczny” nie tylko nie miał dość środków, ale również takiej ambicji, by kontrolować szczelnie cały obszar państwa i całą jego poulację. Tylko takie obszary, które są istotne.


(…)

…, egzempcji, dystynkcji, lokalnychh reguł prawnych...Absolutyzm jest więc daleki od klarownoścci i uniformizmu nowoczesnych rządów scentralizowanych.
Zróżnicowana i nieprzejrzysta sytuacja społeczna ułatwiała jednak realizowanie zasady „dziel i rządź”
Ludzie podczas przeprowadzania statystycznego opisu często ukrywali wiele informacji ponieważ nie ufali władzy.
Na czym więc polegał absolutyzm władzy…
… jest niepodzielna jak punkt w geometrii”)
W wielkich państwach nie możliwe było jednak realizowanie przez monarchę pełni władzy. Zaufani sekretarze królewscy otrzymywali prawo imitowania monarszego podpisu i składali go na standardowych decyzjach administracji centralnej, które w ogromnej liczbie wychodziły z dworu. Delegowanie uprawnień decyzyjnych monarchy było nieunikniona koniecznością.
Nie zawsze monarsze…
… obawa przed sankcjami pozaziemskimi
Monarcha był w stanie znaleźć teologów i prawników, którzy orzekliby - w razie pilnej potrzeby - zgodność monarszych decyzji z Bożym prawem
Byli jeszcze teoretycy racji stanu, wg których nawet prawo Boże może być zawieszone w imię ratowania państwa i ładu społecznego.
W praktycę swobodę manewru absolutnych władców ograniczały różne grupy nacisku: koterie dworskie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz