Historia państwa polskiego

note /search

Absolutyzm - Władza absolutna

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia państwa polskiego
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1855

Absolutyzm „klasyczny” Kształtowanie się - długi proces (powolny zanik instytucji stanowych) wyjątki: Dania i Szwecja - Dania - 1660r., król Fryderyk III, po wojnie ze Szwecją ( w oparciu o mieszczan i kler) - Szwecja - 1680r., za króla Karola IX, ale przewrotu dokonał parlament (Rikstag), zmian...

Administracja i samorząd- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia państwa polskiego
Pobrań: 7
Wyświetleń: 525

ADMINISTRACJA I SAMORZĄD Tani rząd - to hasło wspierało ideę samorządu, racjonalny rząd - to hasło wymagało głębokich zmian w administracji. Lord Liverpool przeprowadził reorganizację administracji ( tuż po zakończeniu wojen napoleońskich) Ograniczył protekcjonizm na rzecz kryterium kompetencji p...

Demokracja, autorytaryzm, totalizm - opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia państwa polskiego
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1316

Demokracja, autorytaryzm, totalizm (1918 - 1945) I wojna światowa - zwycięstwo demokracji zachodnich „Więcej demokracji” Okres powojenny wystawiał demokracje, zwłaszcza „nowe”, na wyjątkowo ciężkie próby kryzysów ekonomicznych, konfliktów narodowych, poczucia pokrzywdzenia „ładem wersalskim”, ego...

Monarchia stanowa- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia państwa polskiego
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1645

Monarchia stanowa Jednoczenie dzielnic i koncentracja władzy stopniowo ograniczały partykularyzmy polityczne i językowo - kulturalne. Zagrożenia zewnętrzne często przyspieszały postęp patriotycznej samowiedzy: Wojna stuletnia - Francuzi bronią interesu narodowego Wojna Polaków z Krzyżakami, Rusin...

Państwo liberalne- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia państwa polskiego
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1141

Państwo liberalne Pierwsze państwa liberalne powstały w wieku XVIII monarchia angielska (po tzw. wspaniałej rewolucji z 1688r.) Zjednoczone Prowincje Niderlandów Stany Zjednoczone Ameryki Nie powiodło się we Francji - ani monarchia...

Państwo postablutne- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia państwa polskiego
Pobrań: 154
Wyświetleń: 931

Państwo postablutne Mniej więcej od połowy XIX w. formowało się na wchodzie państwo, które można nazwać postabsolutnym Łączy cechy absolutyzmu i nowoczesnego mieszczańskiego konstytucjonalizmu Rosja 1801 - 03 - reformy: zlikwidowano kolegia, utworzono 8 jednoosobowych urzędów ministerialnych Re...

Państwo renesansowe- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia państwa polskiego
Pobrań: 315
Wyświetleń: 791

Państwo renesansowe U progu ery nowożytnej monarchia stanowa stanęła na skrzyżowaniu dróg historii ustrojowej. Pierwsza droga - jeszcze większy udział górnych warstw społeczeństwa w procesie rządzenia (Anglia, Niderlandczycy i Wenecjani...

Reżimy autorytarne- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia państwa polskiego
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1274

Reżimy autorytarne Klasyczny model - generał Bonaparte po zamachu stanu z listopada 1799r. Kiedy pojawia się władza autorytarna? Wydatki w budżecie Napoleona były główne przeznaczane na wojsko, ale Napoleon uważał, że władza wojskowa nie jest Francji potrzebna. Armia stabilizowała ustrój Ale pod...