Państwo postablutne- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 98
Wyświetleń: 861
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Państwo postablutne- opracowanie - strona 1 Państwo postablutne- opracowanie - strona 2 Państwo postablutne- opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Państwo postablutne
Mniej więcej od połowy XIX w. formowało się na wchodzie państwo, które można nazwać postabsolutnym
Łączy cechy absolutyzmu i nowoczesnego mieszczańskiego konstytucjonalizmu
Rosja
1801 - 03 - reformy: zlikwidowano kolegia, utworzono 8 jednoosobowych urzędów ministerialnych
Reforma oświatowa
Po pokoju tylżyckim Aleksander I chciał przeprowadzić jakieś reformy
Jednak w drugiej połowie panowania A. I oraz za Mikołaja I Rosja zakrzepła w brutalnym i tępym despotyzmie
Austria - Metternich
Prusy - klęska w wojnie z Francją, potrzeba reform
Zlikwidowano urzędy kolegialne, powstało pięć ministerstw jednoosobowych
Jednoosobowe były też władze lokalne w prowincjach (nadprezydenci), rejencjach (prezydenci) i powiatach (landraci)
Wprowadzono dobrze pomyślany samorząd miejski
1923r. - powstały quasi samorządowe Stany prowincjonalne o niskich kompetencjach
1847r. - delegaci Stanów prowincjonalnych = Landtag (nie miał istotnych uprawnień)
Hiszpania - cztery nie udane rewolucje liberalne (1808r., 20, 34, 54)
Neapol, Piemont, Romania - też klęska
Rewolucje pierwszej połowy XIX w. - które zwyciężały (dlaczego)
Rewolucja europejska 1848r. - 49r. - punkt przełomowy (w Rosji - wojna krymska)
Oktrojowanie konstytucji w Prusach w 1850r.
W monarchii habsburskiej - 1867r.
Reformy cara Aleksandra II (miała być i konstytucja, ale car zginął w 1881r. w zamachu)
Pojawienie się parlamentów
Zmiany w sferze sądownictwa
Rozbudowa organów samorządowych (w Austrii autonomia krajów koronnych)
Zaczęto do „ustaw zasadniczych” wpisywać podstawowe prawa i wolności obywatelskie
PARLAMENTY I MONARCHA
Pojawienie się parlamentów
Monarcha i parlament tworzą ustawy ( ograniczano tę zasadę)
Monarcha sprawuje władzę rządzenia
Parlamenty nie mogą mieć wpływu na obsadę stanowisk ministerialnch i politykę rządu
W Austrii była szansa na rządy parlamentarne, ale... Węgry - rządy parlamentarne wcale nie muszą oznaczać większej liberalności systemu
Wszędzie monarchowie mieli prawo mianowania członków izby wyższej
Rosyjska Rada Państwa odchodziła od tego wzorca (wybierana przez kler, delegatów samorządów ziemskich, korporacje szlacheckie, przemysłowo - handlowe i naukowe
Izby niższe pochodziły ze skomplikowanych wyborów (wszędzie dbano o to, aby uprzywilejować najzamożniejszych - zróżnicowanie liczby wyborców, na których przypadał jeden mandat


(…)

… wielkie postępy we wszystkich tych dziedzinach
Opozycyjne postawy inteligencji zatrudnianej przez samorządy
Austria - szeroka autonomia wszystkich krajów koronnych (17), część węgierska przyznała autonomię tylko Chorwacji („chudą)
Powstały sejmy krajowe i ich organy wykonawcze, wydziały krajowe
Kompetencje tych organów były dość wąskie i dużo zależało od dogadywania się z Wiedniem (np. Polacy uzyskiwali…
… zastosowano w Austrii (1869r.) i Rosj (1874r.)
PAŃSTWA ZŁOŻONE
Austria i Prusy uznały konieczność eksperymentowania państwa złożonego
Dla Prus było to narzędzie jednoczenia Niemiec (federacja)
Dla Austrii łagodzenia konfliktów narodowych (unia realna dwu państw)
Austro - Węgry (1867r.) - związek dwu równorzędnych państw
Wspólne instytucje: monarcha (cesarz w Austrii, król na Węgrzech), trzy ministerstwa…
…, handlowe i karne
Rząd: kanclerz (jeden minister). Pomagali mu szefowie resortów rzeszy
Cesarz powoływał, odwoływał i kontrolował kanclerza
Dwuizbowy parlament: Sejm (Reichstag) i Rada Związkowa (Bundesrat). Wybory: powszechne, równe, bezpośrednie i tajne. Cesarz nie miał prawa weta w stosunku do ustaw, ale miał wpływ na ustawodastwo poprzez przedstawicieli Prus w Bundesracie
Faktyczna spójnośc wewnętrzna…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz