Administracja i samorząd- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 7
Wyświetleń: 518
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Administracja i samorząd- opracowanie - strona 1 Administracja i samorząd- opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

ADMINISTRACJA I SAMORZĄD
Tani rząd - to hasło wspierało ideę samorządu, racjonalny rząd - to hasło wymagało głębokich zmian w administracji.
Lord Liverpool przeprowadził reorganizację administracji ( tuż po zakończeniu wojen napoleońskich)
Ograniczył protekcjonizm na rzecz kryterium kompetencji przy nominacji urzędników
Reorganizował struktury
Dopiero w połowie XIX w. wysoki dygnitarz rządowy Sir Charles Trevelyan stworzył podstawy słynnej brytyjskiej civil service: jednolitej we wszystkich działach służby cywilnej, wspartej na zasadach otwartego konkursu, dokładnego badania kompetencji kandydatów. Powoli i z oporami civil service wprowadzono w życie.
Od pierwszej połowy XIX w. do 1914r. liczba urzędników w WB wzrosła z 20 tys. do 280 tys.
We Francji klarowny i racjonalny system administracyjny stworzył po przejęciu władzy Napoleon
Zasada centralizacji
Szef państwa mianował prefektów w departamentach, podprefektów w okręgach, merów w dużych gminach. Administracja kontrolowana była przez ministra spraw wewnętrznych.
Prefekt kontrolował działania wszystkich działó administracji w soim departamencie. System ten funkcjonował sprawnie (inteligentny dobór kadr).
Całą maszynę przejęła monarchia restaurowana, a później orleańska.
Wraz z rozwojem kapitalizmu zadania prefektów mnożyły się i komplikowały. Koordynująca rola prefekta sprowadzała się nieraz do składania „jeszcze jednego podpisu” na dokumentach.
Na styku administracji i wielkiego biznesu panoszyła się korupcja.
W USA związki administracji z oligarchią były jeszcze większe. Nominacje funkcjonariuszy federalnych (przez prezydenta za zgodą Senatu), wybory gubernatorów i ich najbliższych współpracowników przez parlamenty stanowe, nominacje administracji miast i hrabstw stały się domeną działań grup oligarchicznych
Dla liberała jalo chwalcy różnorodności, pluralizmu, wielobarwności świata było oczywiste, że różne gminy, okręgi, miasta mają własne, bardzo zróżnicowane potrzeby i aspiracje, o których nie powinni decydować jacyś urzędnicy stołeczni. Wreszcie, jak pisał Tocqueville, samorząd lokalny stawał się „szkołą podstawową Wolności”
Angielski samorząd nie był wynalazkiem liberałów. Miał bardzo starą metrykę.
W podstawowej zbiorowości, parafii, szarogęsili się proboszczowie i ziemianie, w niewielkim stopniu zależni od mieszkańców
W hrabstwach głównym organem samorządu był sędzia pokoju z rządowej nominacji, pochodził jednak z miejscowej elity ziemiańskiej i nie był przez władze opłacany.
W miastach rządziły staroścwieckie i niesprawne korporacje zdominowane przez oligarchię finansową, kupiecką i przemysłową. W latach 30 tych XIX wieku zreformowano samorząd miejski. Wprowadzono rady miejskie (wybierane na trzy lata w cenzusowym głosowaniu), burmistrzów i ławników.


(…)

… w latach 80. I 90. Osobliwością brytyjskiego systemu było istnienie w XIX w. przeróżnych organów ad hoc pochodzących z lokalnych wyborów i mających konkretne zadania w dziedzinie opieki społecznej, zdrowia, edukacji iitd
Samorząd amerykański zdominował gminy. W miastach i hrabstwach, przed reformą, funkcjonariuszy mianował gubernator. Funkcjonariuszy gminnych wybierało na rok zgromadzenie mieszkańców…
… być chronienie posiadłości zamorskich. System miał wady. Był anachroniczny, ale do I wojny zreformowano zarówno pion cywilny jak i dowódczy, dzięki temu WB miała niewielką, ale świetnie wyszkoloną armię. Francuzi na początku lat 90. XVIII w. także podporządkowali armię władzom cywilnym. Stworzono także Gwardię Narodową (masową organizację paramilitarną), jako przeciwwagę dla zawodowej armii, rezerwę…
… Algierii1830-47)
Gwardię Narodową za czasó Ludwika Filipa zatrudniano przeciw radykalnym ruchom i ludowym zamieszkom. Trzon Gwardii stanowili ludzie pozbawieni praw wyborczych, ludzie z drobnej i średniej burżuazji. Dosyć mieli wyciągania kasztanów z ognia dla dworu i wielkiej burżuazji. W 1848r. odmówili posłuszeństwa.
DZIEDZICTWO
Panstwo liberalne nie było aż tak wynalazcze. Ale dopiero państwo liberalne…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz