Ziemie polskie pod zaborami - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 189
Wyświetleń: 861
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ziemie polskie pod zaborami - omówienie  - strona 1 Ziemie polskie pod zaborami - omówienie  - strona 2 Ziemie polskie pod zaborami - omówienie  - strona 3

Fragment notatki:

Ziemie polskie pod zaborami
Podział ziem rzeczpospolitej
Terytoria
Cesarstwo rosyjskie - Litwa Białoruś, Ukraina
Austria - Małopolska południowa z Krakowem i północna z Lublinem, dawne województwo ruskie
Prusy - Wielkopolska i Prusy królewkie część Mazowsza
Skutki rozbiorów
Ziemie polskie zostały podzielone między państwa, których formą rządów były monarchie absolutne oświecone.
W XIX i XX w. kształtował się system monarchii konstytucyjnej, niosło to za sobą rozwój gospodarstwa i bogacenie się bogatego mieszczaństwa
W zaborach Pruskim i Austryjackim już w XVIII w. pojawiły się pierwsze symptomy germanizacji.
Powstawanie organizacji skierowanych ku niepodległości.
Źródła prawa i źródła poznania prawa
Wzrost prawodawstwa
Wraz z z rosnącą w władzą państwową rosła ilość wydawanych przepisów. Na pierwszym miejscu w hierarchi stały istawy konstytucyjne, ale w rzeczywistości istotniejsze często były normy niższego rzędu, bezpośrednio dotyczące życia publicznego. Wiek XIX przyniósł dalszy rozwój prawa wraz z rosnącym w siłę oświeceniem i wyodrębnieniem się nowych dziedzin prawa. W początkach XIX w dziennikach wydawane były tylko niektóre przepisy(np. nie było prawa administracyjnego)
wydawnictwa urzędowe
zbiory prywatne
orzeczenia sądów najwyższych.
czasopisma prawnicze np. „themis polska”, „Gazeta sądowa Warszaska; „przegląd sądowy i administracyjny”
Fachowa prasa gospodarcza
Pamiętniki i dzienniki
Księstwo Warszawskie
Dziennik praw - 1808(4 - tomy)
Dariusze sejmów księstwa 1809, 1811 i 1812
„Dzienniki departamentowe”
Królestwo Polskie i Rosja
„Dziennik praw królestwa Polskiego”(1816 - 1871) później nieoficjalny zbiór praw
„Zbiór przepisów administracyjnych królestwa polskiego”(1866 1868)[64 tomy]
Swod Zakonow Rossijkoj Iperii
Zabór pruski, Prusy i Niemcy
1794 Lamndrech pruski
Gesetzsammlung fur die koniglich preussichen Staaten(1810 1906)
„Bundes Gesetzblatt“ - zbiór praw = „Reichsgesetzblatt“
Sprawozdania z czynności sejmu prowincjonalnego w Wielkim księstwie Poznańskim i posiedzeń koła polskiego w Berlinie
BGB
Galicja, księstwo cieszyńskie i Austria
Constitutio statuum Regni Gsliciae et lodomeriae cum Bukivina - ustawodawstwo dotyczące ludności polskiej
Prowincjonalny zbiór praw
„Dziennik Praw i Rozporządzeń Krajowych Królestwa Galicji (186 - 1918)”
„Dziennik Praw i Rządowy Cesarstwa Austryjackiego”


(…)

… polskiego w Berlinie
BGB
Galicja, księstwo cieszyńskie i Austria
Constitutio statuum Regni Gsliciae et lodomeriae cum Bukivina - ustawodawstwo dotyczące ludności polskiej
Prowincjonalny zbiór praw
„Dziennik Praw i Rozporządzeń Krajowych Królestwa Galicji (186 - 1918)”
„Dziennik Praw i Rządowy Cesarstwa Austryjackiego”
Wolne miasto Kraków
„Dziennik Praw Wolengo miasta Krakowa”
„Dziennik Rządowy…
… powstało na mocy traktatu w Tylży w 1807(obejmowało II i III zabór pruski bez dostępu do morza i okręgu białostockiego w 1809 przyłączono Galicję; Gdańsk Wolne miasto)
Charakter księstwa i jego instytucji
Napoleon nadał Polsce konstytucję w Dreźnie. Usiłowania polskie(w szczególności Komisji Rządzącej) szły ku przywrócenia konstytucji 3 maja.
W działalności Napoleona Polacy widzieli zarodek odrodzenia…
… lat, wybierając z nich drogą losową wybierany na dany rok kontyngent. Poza regularną armia powołano w 1809 i 1811 Gwardię narodową (właściciele nieruchomości i inni) a w 18709 również tzw. powstania departamentalne.
Sądownictwo
Zniesiono sądownictwo dominialne, i zrównano wobec prawa i sądu obywateli. Istotną zasadą niezawisłości sędziowskiej stała się ich dożywotność.
Sędziów pokoju od, których nie wymagano…
… lub mianować nowych ministrów.
Rada stanu
W jej skład wchodzili: król, ministrowie sekretarz rady i czterej referendarze. W 1808 powiększono jej skład o 6 radców stanu, w 1810 zwiększono ich liczbę do 10 a referendarzy do 6. Do jej kompetencji należało:
Projekty ustaw sejmowych i dekretów królewskich
Rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między organami sądowymi i administracyjnymi., spory między obywatelami…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz