Monarchia stanowa- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1421
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Monarchia stanowa- opracowanie - strona 1 Monarchia stanowa- opracowanie - strona 2 Monarchia stanowa- opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Monarchia stanowa Jednoczenie dzielnic i koncentracja władzy stopniowo ograniczały partykularyzmy polityczne i językowo - kulturalne.
Zagrożenia zewnętrzne często przyspieszały postęp patriotycznej samowiedzy:
Wojna stuletnia - Francuzi bronią interesu narodowego
Wojna Polaków z Krzyżakami, Rusinów z Tatarami
W krajach, gdzie kiedyś załamała się jedność polityczna, jej przywracanie trwało długo
Francja po wojnie stuletniej („unia lilii z gronostajem” zamknęła drugie wydanie rozbicia dzielnicowego)
Proces zbierania ziem ruskich przez książąt włodzimiersko - moskiewskich trwał do lat 20 - tych XVI wieku
1469r. - małżeństwo dynastów Kastylii i Aragonu (kluczowe znaczenie), 1492r. - upadło ostatnie władztwo arabskie w Hiszpanii (królestwo Granady), 1512r. - anektowano królestwo Nawarry
Nie wszystkim państwom się udało
Wlochy: Mediolan, Wenecja, Florencja i Genua - północ; Państwo Kościelne - środek; królestwo Neapolu i Sycylia - południe
Niemcy - jeszcze większe rozdrobnienie. W XV wieku, obok licznych księstw duchownych, około 40 księstw świeckich. Złota Bulla (1356r.): abp Kolonii, Monguncji i Trewiru, mrgb Branderburgii, palatyn reński, książe saski i król Czech - elektorzy, monopol na wybór króla Niemiec. Terytoria elektorów stały się niepodzielne i dziedziczne wedle zasad primogenitury. Inne księstwa też uzyskiwały status niezależności od króla, niektóre znalazły się poza terytorium Rzeszy rzymsko - niemieckiej (państwa północnowłoskie, księstwo Sabaudii- Piemontu, kantony szwajcarskie)
Nawet tam, gdzie udało się zjednoczenie polityczne, pozostałości rozbicia pozostały (Hiszpania, Francja)
W monarchii stanowej odrębność i przywileje terytoriów krzyżowały się z prawami stanów
STRUKTURY STANOWE
Stany - wielkie struktury zdefiniowane przez prawo i wyposażone w zespół praw i przywilejów
Różnice prowincjonalne w przywilejach
Pozycja magnatów była szczególna
Stany nie były całkowicie zamknięte
Formowały się różne warstwy pośrednie żyjące z płacy, żołdu, honorariów
Podział na stany nie daje kompletnego obrazu społeczeństwa
Stan szlachecki
Pasowanie na rycerza nie mogło utrzymać się w roli kryterium przynależności
Kariera polityczna w aparacie państwowym lub kariera ziemiańska
Zmiany sposobów wojowania, chaos więzi lennych, dewaluacja pojęcia wierności wasalnej i lennych przysiąg - szlachta odchodziła od rycerestwa
Klęska feudalnej jazdy francuskiej w wojnie stuletniej
Różne przywileje (ograniczenia) dla szlachty w różnych krajach: zakazy małżenstw z nieszlachtą, rezerwowanie szczebli kariery państwowej i kościelnej, przywileje podatkowe, wyróżnienie w prawie karnym, herby, ordery itd. (dla zaspokojenia snobizmów)


(…)

…, hiszpański majorinus itd. Jednak funkcje urzędnika stawały się coraz obszerniejsze, dlatego stanowisko wymagało podziału.
Już w końcu XII w. w Anglii zaczęło się redukowanie władzy szeryfów na korzyść escheatorów, konstablów, koronerów, poborców podatkowych. W XV w. na pierwsze miejsce w hrabstwach wybili się sędziowie pokoju, szeryfowie znaleźli się pod ich kontrolą
Liczne zadania wypełniał, na królewskie…
… przeciw Koronie (impeachment)
Parowie uchwalali podatki, wyrażali zgodę na nowe ustawy
Izba Gmin połączyła rycerstwo i miasta. Posłów z hrabstw wybierali teoretycznie wszyscy właściciele ziemi na zgromadzeniu sądowym hrabstwa. Wpływ na wybory wywierali nie rzadko baronowie i szeryfowie
Kompetencje ustaliły się najpierw w sferze podatkowej. Od 1297r. niezmienna stała się zasada zgody parlamentu na podatki…
… pieniędzy król zgadzał się na przyjęcie petycji
Król mógł szybko znieść lub zmienić sens statutu (ustawy). Spór z Edwardem III - przyjęto zasadę, że uchwalanie i znoszenie statutów należy do króla „za zgodą parów i gmin” (Królowie używali dyspensy i suspensy)
Parlament zaczął pojmować, że nie wystarczy uchwalanie, ale trzeba też mieć kontrolę nad wykonywaniem ustaw.
Kontroli finansowej parlament nie mógł…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz