Jednolita monarchia feudalna, władza

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 742
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Jednolita monarchia feudalna, władza - strona 1 Jednolita monarchia feudalna, władza - strona 2

Fragment notatki:

WŁADZA CESARSKA I KRÓLEWSKA: ZAKRES WŁADZY: władza królewska - państwo nadal było monarchią patrymonialną, król miał władzę ust., wyk., sąd. , wojsk., czuwał nad pokojem królewskim, władza królewska miała silne podstawy finansowe (oprócz Rzeszy) przysięga wiernopoddańcza - władca wymagał przysięgi wierności od ludności, stosowano tę procedurę w państwie frankońskim od 789, a w normandzkiej Angli od czasów Wilhelma Zdobywcy
NASTĘPSTWO TRONU: państwo francuskie - zasada dziedziczności i podział państwa między synów, potem tron w zasadzie elekcyjny państwo niemieckie - po wymarciu Karolingów tron niemiecki stał się elekcyjny - wybierali najpierw możnowładcy świeccy i duchowni; w X w. elekcja połączona była z desygnacją za życia następcy, a nawet jego wyborem; przyjęto zasadę: prawo do tronu przysługuje synowi tronu, a wyboru dokonuje się w obrębie rodu królewskiego państwo angielskie - początkowo starcie elekcyjności w obrębie rodu z dziedzicznością; po śmierci W. Zdobywcy realizowano elekcyjność w obrębie rodu, po 1154 roku dziedziczne rządy dynastii Plantagenetów Portugalia - tron dziedziczny od samego początku, po śmierci Ferdynanda I w 1383 rozpoczą się okres interregnum, potem od 1385 zapoczątkowano dynastię Avis-Baja Sycylia - początkowo elekcyjność w obrębie rodu królewskiego, od 1189 dziedziczność Szwecja - przez cały okres średniowiecza tron elekcyjny - kandydaturę elekta rozpatrywano najpierw na wiecach dzielnicowych, potem na wiecu ogólnopaństwowym pod Uppsalą, potem król składał przysięgę i dokonywał objazdu kraju (droga Eryka) Norwegia - od początku króla wybierało najważniejsze zgromadzenie w państwie - Øyrating; od 1163 uchwała o dziedziczności na zasadzie primogenitury, nie weszła w życie, w 1260 roku uznano ostatecznie tę zasadę Dania - pierwotnie tron elekcyjny, o następstwie decydował wiec, trzymano się z reguły jednego rodu, od 1170 roku tron dziedziczny, od 1250 ponownie elekcyjny Ruś Kijowska - nastepstwo tronu przechodziło na najstarszego syna, od Jarka Mądrego rozdrobnienie państwa (1054)
OGRANICZENIA WŁADZY KRÓLEWSKIEJ NA RZECZ MOŻNOWŁADZTWA - PRZYWILEJE: państwo francuskie - za Ludwika Pobożnego władza królewska osłabiona, uprzywilejowanie możnych poprzez układy lub kapitularzy (ustaw króla), za Karola Łysego feudałowie mogli być pozbawieni urzędu tylko wyrokiem sądowym; mogli udzielać instrukcji władcy, wprowadzono dziedziczność urządu hrabiego państwo niemieckie - wyrazem osłabienia pozycji cesarza było powstanie księstw terytorialnych w 1180 roku, osłabienie było na rzecz władców księstw terytorialnych: monarcha zrzekł się ius spolii (prawa dziedziczenia rzeczy ruchomych po zmarłych biskupach i opatach) i większości regaliów, potem przywileje Fryderyka II - zrzeczenie się uprawnień sąd. i skarb.

(…)

… roku: ustępstwa fiskalne na rzecz możnych, Stefan I ponadto zagwarantował wolność majątków kościelnych, Wielka Karta Wolności (magna charta libertatum): wydana przez Jana bez Ziemi w 1215, skład: wstęp, kontekst z 63 artykułami i eschatokół (zakończenie); postanowienia: powołano Walną Radę Królestwa - w jej skład wchodzili bezpośredni lennicy króla, wyrażała zgodę na ściąganie tarczowego i innych danin lennych…
… wolną
Szwecja - Magna Charta wydana została tutaj w 1319 roku, podczas elekcji Magnusa Erikssona - tron szwedzki miał być elekcyjny, niektóre decyzje króla wymagały zgody zgromadzenia przedstawicieli stanów, zapewnioono wolnym niuetykalność osobistą i majątkową ludzi wolnych; ustanowiono Radę Królestwa (nie mogli do niej wchodzić cudzoziemcy)
Węgry - Złota Bulla Andrzeja II z 1222 = zabezpieczenie…
… roku: ustępstwa fiskalne na rzecz możnych, Stefan I ponadto zagwarantował wolność majątków kościelnych, Wielka Karta Wolności (magna charta libertatum): wydana przez Jana bez Ziemi w 1215, skład: wstęp, kontekst z 63 artykułami i eschatokół (zakończenie); postanowienia: powołano Walną Radę Królestwa - w jej skład wchodzili bezpośredni lennicy króla, wyrażała zgodę na ściąganie tarczowego i innych danin lennych…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz