Ius spolii

Ustrój Polski wczesnośredniowiecznej

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Tomasz Wyrozumski
 • Historia Polski
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1134

centralnej władzy państwowej. Kościół w Polsce nie uległ podziałowi na dzielnice. Sprawa ius spolii – prawo...

Jednolita monarchia feudalna, władza

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 63
Wyświetleń: 742

było na rzecz władców księstw terytorialnych: monarcha zrzekł się ius spolii (prawa dziedziczenia rzeczy...

Historia państwa i prawa - testy 7

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 49
Wyświetleń: 784

) XIV wieku 12.Władcy Rzeszy zrzekli się ius spolii i większości regaliów w wieku: a) XII b) XIV c) XV...

Królowie polski-opracowanie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Pobrań: 63
Wyświetleń: 623

. w Łęczycy za cenę ustępstw na jego rzecz, Kazimierz zdecydował się na zniesienia ius spolii (tj. prawa...

Historia Powszechna-test z odpowiedziami

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Przemysław Gawron
 • Historia powszechna nowożytna historia Żydów w czasach nowożytnych
Pobrań: 1491
Wyświetleń: 1589

Przedmiotem lenna (beneficjum) był-a: (ABC) ziemia urząd renta pieniężna Ius spolii oznacza prawo...

Historia państwa i prawa polskiego

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 427
Wyświetleń: 5474

się zaboru ruchomości po zmarłych biskupach (tzw. ius spolii) i ograni­cza ciężary prawa książęcego (daniny...

Historia powszechna - skrypt.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Andrzej Gaca
 • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 1981
Wyświetleń: 3451

CZĘŚĆ I - STAROŻYTNOŚĆ ROZDZIAŁ I - MONARCHIE DESPOTYCZNE I IMPERIA WSCHODU § 2 - Ustrój społeczny despotii kapłani - najważniejsza pozycja w państwie, grupa zamknięta, dziedziczna, na czele stał arcykapłan, w Egipcie grupa wyższa (ojcowie lub słudzy boży) i niższa (czyści), posiadali ziemie z nada...