Historia państwa i prawa - testy 7

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 784
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Historia państwa i prawa - testy 7 - strona 1 Historia państwa i prawa - testy 7 - strona 2 Historia państwa i prawa - testy 7 - strona 3

Fragment notatki:

4.Źródłem niewolnictwa w Atenach było:
a) sprzedaż niewypłacalnego dłużnika lub jego rodziny
b) urodzenie
c) jeństwo wojenne
5.Sąd efetów:
a) składał się z 61 osób
b) wybierany był z obywateli, którzy ukończyli 50 lat
c) rozstrzygał sprawy m.in. związane z obroną konieczną
6.Rozporządzenie o słusznych przepisach:
a) wydał król Dariusz I
b) dotyczyło prawa karnego
c) najdłużej przetrwało w ??
7.Prekaria data to:
a) przeniesienie własności ziemi
b) zagospodarowanie odłogów
c) nadanie ziemi bezrolnym
8.Elekcyjność w obrębie rodu stosowano u:
a) Longobardów
b) Anglów
c) Sasów
9.Przedmiotem lenna była/y:
a) ziemia
b) urzędy
c) granty pieniężne
10.Diotatus papae to:
a) dokument głoszący doktrynę uniwersalnej władzy papieży
b) wydany w 1075
c) przez papieża Grzegorza VI
11.Upadek papalizmu nastąpił w:
a) XII wieku
b) XIII wieku
c) XIV wieku
12.Władcy Rzeszy zrzekli się ius spolii i większości regaliów w wieku:
a) XII
b) XIV
c) XV
13.Złota Bulla Andrzeja II:
a) została wydana w 1122
b) przyznała prawo oporu wobec króla
c) wzięła chłopów pod obronę
14.Nie było marchii:
a) bretońskiej
b) hiszpańskiej
c) lotaryńskiej
15.Rex Francorum koronowany był w:
a) Ratyzbonie
b) Rzymie
c) Reims
16.Ostatecznie liczba elektorów w I Rzeszy wynosiła:
a) 7
b) 8
c) 9
17.Wielki seneszal był:
a) naczelnikiem sił zbrojnych we Francji
b) zastępcą króla w dziedzinie sądownictwa
c) zastąpił go kanclerz
18.Baliwat:
a) powołał Filip I August
b) w 1180 roku
c) zajmował się nadzorem nad pretorami
19.Sąd Kameralny w Rzeszy powołano w roku:
a) 1415
b) 1471
c) 1486
20. Miasta konsularne we Francji występowały:
a) na północy
b) w części środkowej
c) na południu
21.Po raz pierwszy czynne prawo oporu pojawiło się w:
a) Wielkiej Karci Wolności
b) Złotej Bulli
c) Privilegio General
22.Prikazy:
a) powołano w XIV wieku
b) były to organy powołane do zarządzania różnymi dziedzinami państwa


(…)

… lub wygnanie po przeprowadzeniu procesu
24.Desygnację przedstawicieli do Soboru Ziemskiego zastąpiono wyborami w wieku:
a) XVI
b) XVII
c) XVIII
25.Ława Mała w Anglii:
a) dotyczyła spraw karnych
b) dotyczyła spraw cywilnych
c) orzekała o winie
26.Kodeks króla Rekkeswinda powstał w wieku:
a) VI
b) VII
c) VIII
27.Indiculi to:
a) zarządzenia królewskie
b) oświadczenia woli
c) protokoły rozpraw sądowych
28.W XII wieku w Danii skodyfikowano prawo:
a) Jutlandii
b) Skanii
c) Zelandii
29.Prawda Skrócona:
a) była wyciągiem z Prawdy Obszernej
b) powstała w XVI wieku
c) spisana została w języku ruskim
30.Tablice z Amalfi:
a) spisane zostały w języku łacińskim
b) spisane zostały w języku starowłoskim
c) były statutem morskim
31.Zastępcy procesowi dzielili się na:
a) ustawowych
b) sądowych
c) umownych
32.Rada Prywatna…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz