Seneszal

Monarchia jednolita - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • Historia administracji
Pobrań: 70
Wyświetleń: 588

to: Seneszal (inaczej stolnik) - wcześniej był to majordom w państwie frankońskim wielki justycjariusz ( w WB...

Jednolita monarchia feudalna

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 119
Wyświetleń: 910

- seneszal (stolnik)- na miejsce majordoma, główne funkcje dworskie, wzmocnienie pozycji kanclerza i palatyna...

Test z historii administracji

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Dariusz Szpoper
 • Historia administracji
Pobrań: 84
Wyświetleń: 560

. Odpowiednikiem prewota na południu Francji był: a) bajul b) baliw c) seneszal 16. Władzę cesarska w Niemczech...

Rozdrobniona monarchia feudalna

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1204

seneszal - naczelnik królewskich sił zbrojnych, zwierzchnik urzędów lokalnych, z-ca króla, urząd zlikw...

Średniowieczna Francja - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Dariusz Szpoper
 • Historia administracji
Pobrań: 147
Wyświetleń: 980

. Następcy K.W. zostali zmuszeni do niepodejmowania ustaw bez zgody zgromadzeń. Urzędnicy nadworni: Seneszal...

Historia państwa i prawa - testy 7

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 49
Wyświetleń: 784

b) 8 c) 9 17.Wielki seneszal był: a) naczelnikiem sił zbrojnych we Francji b) zastępcą króla...