Historia administracji - test - Feudalizm

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 819
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Historia administracji - test - Feudalizm  - strona 1 Historia administracji - test - Feudalizm  - strona 2 Historia administracji - test - Feudalizm  - strona 3

Fragment notatki:

TEST C
1. dziesięć pierwszych poprawek konstytucji amerykańskiej określa się:
a) Deklaracją niepodległości
b) Deklaracją praw obywatelskich
c) deklaracją praw człowieka
2. Feudalizm kontraktujący został dekretami sierpniowymi we Francji:
a) zniesiony
b) zawieszony
c) utrzymany
3. Członkowie napoleońskiej Rady Stanu byli odpowiedzialni:
a) parlamentarnie
b) konstytucyjnie
c) byli nieodpowiedzialni
4. Napoleońskie rady prefekturalne rozpatrywały spory administracyjno majątkowe z wyłączeniem sporów:
a) między obywatelem a państwem
b) o własność
c) o posiadanie
5. Prezydentem USA mogła zostać osoba, która zamieszkiwała w Stanach przez co najmniej:
a) 1 rok
b) 10 lat
c) 14 lat
6. Wybory prezydenckie były i są w USA:
a) bezpośrednie
b) pośrednie
c) początkowo bezpośrednie, obecnie pośrednie
7. Poddaństwo osobiste w Prusach zniesiono na mocy:
a) edyktu październikowego z 1807r.
b) dekretu regulacyjnego z 1811r.
c) ustawy z 1808r.
8. Ludwik XVIII oktrojował (???) Kartę konstytucyjną w:
a) 1804r
b 1814r
c) 1830r
9. kolegium dziewięciu archontów przewodniczył:
a) archont basilcus
b) archont eponymos
c) tesmontheta
10. Ateńska fyla (???) terytorialna dzieliła się na:
a) demy
b) okręgi
c) prowincje
11. Podstawowym urzędem administracji terytorialnej w Polsce okresu rozdrobnienia był:
a) kasztelan
b) sedzia grodowy
c) wojewoda
12. Republiką arystokratyczna we Włoszech były m.in.:
a) Florencja i Mediolan
b) Wenecja i Genua
c) Florencja i Wenecja
13. Miasta krajowe w Niemczech zakładali:
a) cesarze niemieccy
b) władcy terytorialni
c) prewoci
14. Na Rusi najważniejszym urzędnikiem był:
a) ciwun dworski
b) marszałek dworu
c) komes pałacowy
15. Księstwa szczepowe w Niemczech zostały zlikwidowane w:
a) 843r
b) 962r
c) 1180r
16. Odpowiednikiem prewota na południu Francji był:
a) bajul
b) baliw
c) seneszal
17. Władzę cesarska w Niemczech ograniczały:


(…)

…:
a) rozpoczynał się w wieku 20 lat
b) wprowadzono regulaminem urzędowania
c) był dożywotni
19. W skład stanisławowskiej Rady Nieustającej wchodzili:
a) senatorowie, ministrowie i konsyliarze
b) posłowie, ministrowie i ambasadorzy
c) posłowie, senatorowie i plenipotenci miejscy
20. Inicjatorem republikanizmu monarchistycznego był:
a) Erazm z Rotterdamu
b) T.Hobbes
c) J.Sennenfels

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz