Historia administracji - test - Napoleon Bonaparte

Nasza ocena:

3
Pobrań: 84
Wyświetleń: 616
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Historia administracji - test - Napoleon Bonaparte - strona 1 Historia administracji - test - Napoleon Bonaparte - strona 2 Historia administracji - test - Napoleon Bonaparte - strona 3

Fragment notatki:

TEST B
1. Napoleon Bonaparte nie nosił tytułu:
a) cesarza
b) konsula
c) prezydenta
2. Napoleońskie rady wchodzące w skład administracji terytorialnej zbierały się:
a) raz w roku na 15 dniowe sesje
b) co miesiąc na 10-dniowe sesje
c) co dwa tygodnie na 2-dniowe sesje
3. Sądownictwo administracyjne we Francji narodziło się wraz z reformami:
a) jakobińskimi z 1793-94r
b) napoleońskimi z 1799-1800r
c) Ludwika XVIII z 1814-1815r
4. Eegzekutywa oznacza:
a) władzę administracyjno-sądowa
b) władzę sądownicza
c) władze wykonawcza
5. Dyrektoriat we Francji:
a) stanowił organ doradczy Napoleona
b) stanowił organ kolegialny
c) ponosił odpowiedzialność polityczną i konstytucyjną
6. Ze względu na strukturę państwa można podzielić na:
a)unitarne i złożone
b)monarchie i republiki
c) demokratyczne, autorytarne i totalitarne
7. W Sparcie rada starszych to:
a) Areopag
b) Geruzja
c) Senat
8. Dokimazja w Grecji to:
a) okres władzy buluetów
b) sprawdzanie kwalifikacji urzędnika
c) jednostka podziału terytorialnego Aten
9. Na Rusi najważniejszym urzędnikiem był:
a) ciwun dworski
b) marszałek dworu
c) komes pałacowy
10. Księstwa szczepowe w Niemczech zostały zlikwidowane w:
a) 843r
b) 962r
c) 1180r
11. Odpowiednikiem prewota na południu Francji był:
a) bajul
b) baliw
c) seneszal
12. Władzę cesarska w Niemczech ograniczały:
a) artykuły henrykowskie
b) kapitulacje wyborcze
c) prawa fundamentalne
13. Testament Krzywoustego wprowadził w Polsce:
a) zasadę majoratu
b) zasadę primogenitury
c) zasadę senioratu
14. władza królewska nabrała pełnego charakteru publicznego w okresie;
a) monarchii jednolitej
b) monarchii patrymonialnej
c) monarchii stanowej
15. W Rosji funkcje rady królewskiej pełniła:
a) Duma Bojarska
b) Rada Ziemska
c) Sobór Ziemski
16. Organ kontrolujący podestę nazywano:
a) exchequerem
b) signorią
c) syndykatem
17. Radcy zwyczajni i refendarze wchodzili w skład francuskiej Rady Królewskiej z tytułu:


(…)

… państwowej szlachty dziedzicznej:
a) rozpoczynał się w wieku 20 lat
b) wprowadzono Regulaminem urzędowania
c) był dożywotni
22. W skład stanisławowskiej Rady Nieustającej wchodzili:
a) senatorowie, ministrowie i konsyliarze
b) posłowie, ministrowie i ambasadorzy
c) posłowie, senatorowie i plenipotenci miejscy
23. na czele okręgów w Anglii cromwellowskiej stali;
a) generałgubernatorzy
b) general-majorowie
c) nadintendenci
24. „Lewiatana” napisał:
a) S.Pufendorf
b) T.Hobbes
c) J.Locke
25. Twórca zasady trójpodziału władz byli:
a) Ch Montesquieu
b) d.Diderot
c) J.J.Rousseau
26. Zasada resortowości wykształciła się po raz pierwszy za panowania:
a) Ludwika XIII
b) Marii Teresy
c) Stanisława Augusta Poniatowskiego
27. Przewodniczącym związku Niemieckiego był:
a) cesarz Austrii
b) król pruski
c) cesarz niemiecki
28…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz