Historia Powszechna-test z odpowiedziami

Nasza ocena:

3
Pobrań: 1498
Wyświetleń: 1596
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Historia Powszechna-test z odpowiedziami - strona 1

Fragment notatki:

Do urzędów ministerialnych w absolutnej Francji należały urzędy: (BC)
gubernatorzy
generalny kontroler finansów
sekretarz stanu (było ich 4) Generalny kontroler finansów we Francji: (A)
wykształcił się z nadintendenta finansów
powstał jako urząd w XVI w.
stał na czele kancelarii królewskiej
Valido w Hiszpanii to: (C)
radca królewski
wicekról
pierwszy minister
Act of proclamation: (ABC)
powstał w 1539r.
przyznawał królowi prawo do wydawania rozporządzeń mających moc ustawy
był znacznym ograniczeniem władzy Parlamentu angielskiego
Apologia Izby Gmin: (A)
odmówiła królowi władzy absolutnej
dawała królowi wyłączne prawo do nakładania podatków
dozwalała w wyjątkowych sytuacjach kwaterowanie wojsk w domach prywatnych
Naczelnym parlamentem w XVIII-wiecznej Hiszpanii były: (C) Kortezy Katalonii
Kortezy Aragonu
Kortezy Kastylii
Ostatni Sobór Ziemski zebrał się w roku: (B)
1662
1665
1676
Zarząd lokalny w monarchiach absolutnych opierał się na zasadach: (AB)
nominacji
biurokratyzmu
hierarchicznego uporządkowania
Urzędnikami lokalnymi w absolutnej Francji byli: (BC)
prewoci
intendenci
gubernatorzy
Na czele hrabstwa w Anglii w XVIw. stał: (AB)
hrabia
lord namiestnik
szeryf
Koronerzy w Anglii: (BC)
nie posiadali statusu urzędnika
prowadzili dochodzenia w sprawie nagłych zgonów
kompletowali ławę przysięgłych
W hiszpańskich prowincjach rządzili: (C)
admirałowie
conegldores
wicekrólowie
Namiestnik w monarchii pruskiej: (C)
stał na czele guberni
działał razem z rządem krajowym
był mianowany przez elektora
Po unifikacji administracji w Prusach przez Fryderyka Wilhelma I państwo dzieliło się na: (ABC)
departamenty kamer
powiaty
prowincje
Kontrola władz miejskich w pruskich miastach królewskich należała do: (C)
magistratów
landrata
radców skarbowych
Hotman: (C)
był przedstawicielem francuskiego sposobu wykładu na uniwersytecie w Montpellier ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz