Wieże Hanoi III-opracowanie

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 756
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wieże Hanoi III-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Wieże Hanoi III algorytm rekurencyjny podpr ogramu wypisuja˛cego sekwencje˛ kroków stanowia˛cych rozwia˛zanie zadania Wiez˙ Hanoi: podprogram przenie´s N z A na B u˙zywaj ˛ ac C je´sli N jest 1, to wypisz “ A - B ”; w przeciwnym razie wykonaj: wywołaj przenie´s N Ü 1 z A na C u˙zywaj ˛ ac B ; wypisz “ A - B ”; wywołaj przenie´s N ÛÜ 1 z C na B u˙zywaj ˛ ac A ; wró´c; algorytm “główny” dla 3 kra˛z˙ków: wywołaj przenies´ 3 z A na B u˙zywaj ˛ ac C ; ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz