Historia Władzy w Europie

note /search

Cechy monarchii patrymonialnej-opracowanie 2

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia Władzy w Europie
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1057

2A Cechy monarchii patrymonialnej Termin monarchia wywodzi się z języka greckiego (monos- jedyny, pojedynczy; archio-władztwo) i oznacza formę ustroju, w której władzę sprawuje jednostka, dożywotnio, samodzielnie lub wespół z innymi instytucjami państwa. Drugi człon określenia wywodzi się od łacińs...

Cechy monarchii patrymonialnej-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia Władzy w Europie
Pobrań: 567
Wyświetleń: 7063

2A Cechy monarchii patrymonialnej Termin monarchia wywodzi się z języka greckiego (monos- jedyny, pojedynczy; archio-władztwo) i oznacza formę ustroju, w której władzę sprawuje jednostka, dożywotnio, samodzielnie lub wespół z innymi instytucjami państwa. Drugi człon określenia wywodzi się od łacińs...

Historia Władzy w Europie-Skrypt

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia Władzy w Europie
Pobrań: 329
Wyświetleń: 1001

SKRYPT HISTORIA WŁADZY W EUROPIE ZJAWISKO WŁADZY, WŁADZA POLITYCZNA I PAŃSTWOWA Władza - (w ujęciu socjologicznym) stosunek społeczny między dwiema jednostkami, między jednostką a grupą lub między dwiema grupami, polegający na tym, że jedna ze stron może w sposób trwały I uprawniony zmuszać drugą ...

Historia władzy w europie-skrypt 4

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia Władzy w Europie
Pobrań: 63
Wyświetleń: 679

SKRYPT HISTORIA WŁADZY W EUROPIE ZJAWISKO WŁADZY, WŁADZA POLITYCZNA I PAŃSTWOWA Władza - (w ujęciu socjologicznym) stosunek społeczny między dwiema jednostkami, między jednostką a grupą lub między dwiema grupami, polegający na tym, że jedna ze stron może w sposób trwały i uprawniony zmuszać drugą ...

Zjawisko władzy-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia Władzy w Europie
Pobrań: 315
Wyświetleń: 707

ZJAWISKO WŁADZY, WŁADZA POLITYCZNA I PAŃSTWOWA Władza - stosunek społeczny między dwiema jednostkami, między jednostką a grupą lub między dwiema grupami, polegający na tym, że jedna ze stron może w sposób trwały i uprawniony zmuszać drugą ze stron do określonego postępowania oraz posiada środki zap...

Cesaryzm Napoleoński-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia Władzy w Europie
Pobrań: 154
Wyświetleń: 658

Bonapartystowska (napoleońska) odmiana cezaryzmu stanowiła próbę połączenia i pogodzenia władzy jednostki z zasadą demokratyczną. Przyjmuje ona wtedy, jako podstawę prawowitości, doktrynę suwerenności ludu/narodu, ale jej wykonanie powierza wyposażonemu w absolutną władzę "szefowi" (konsul...

Ewolucja systemu politycznego II RP-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia Władzy w Europie
Pobrań: 385
Wyświetleń: 2065

37. Ewolucja systemu politycznego II Rzeczypospolitej. Ewolucja systemu politycznego - 4 etapy: 1) Listopad 1918 - marzec 1921 Mała Konstytucja z 20 II 1919 2) Marzec 1921 - maj 1926 Konstytucja marcowa 17 III 1921 Zamach majowy ...

Historia władzy w europie-informacje wstępne

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia Władzy w Europie
Pobrań: 98
Wyświetleń: 931

Egzamin zerowy - 2 czerwca 2011, 18.00. 2/3 obecności na wykładzie. Historia władzy w Europie - zagadnienia egzaminacyjne. Zjawisko władzy, władza polityczna i państwowa. Państwo, jego istota i funkcje. Formy państwowe w dziejach (od antyku po współczesność). Państwo szczepowe i

Konstytucja 3 Maja 1791 r-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia Władzy w Europie
Pobrań: 840
Wyświetleń: 2142

Konstytucja 3 Maja 1791 r. Został opracowana przez Stanisława Augusta Poniatowskiego oraz Ignacego Potockiego w wielkiej tajemnicy. Projekt aktu został podłożony podczas przerwy wielkanocnej, przez co tylko 1/3 posłów była wte...