Idee przewodnie amerykańskiej Deklaracji Niepodległości i francuskiej Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 630
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
 Idee przewodnie amerykańskiej Deklaracji Niepodległości i francuskiej Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela - strona 1  Idee przewodnie amerykańskiej Deklaracji Niepodległości i francuskiej Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela - strona 2

Fragment notatki:

Idee przewodnie amerykańskiej Deklaracji Niepodległości i francuskiej Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela.
Deklaracji Niepodległości
Uchwalona przez II Kongres Kontynentalny 4 lipca 1776 r. Ma ona podwójny charakter:
- stanowi początek amerykaoskiej państwowości. - zawiera podstawowe tezy dotyczące ludzkich praw i obowiązków państwa. Jednym z autorów Deklaracji był był Tomasz Jefferson.
Deklaracja Niepodległości składa się z wyraźnych trzech części: mówi się o przyrodzonych prawach ludzkich zaliczając do nich prawo do życia, do wolności i do poszukiwania szczęścia zaznaczając przy tym, że wszyscy ludzie stworzeni, zostali jako równi sobie. Dla zabezpieczenia wspomnianych praw ustanowiona została władza państwowa, która czerpie swe uprawnienia ze zgody rządzonych. Jeśli więc władza państwowa nie realizuje wspomnianych celów, ludzie mają prawo obalenia rządu i ustanowienia nowych gwarancji dla ich przyszłego bezpieczeństwa
wyliczenie wszystkich nadużyć króla angielskiego wobec kolonii i ich ludności
mówi się o zerwaniu wszelkich więzów z Wielką Brytanią i ustanowieniu kolonii wolnymi i niezależnymi państwami, które mają „pełną władzę prowadzenia wojny, zawierania pokoju, wchodzenia w sojusze, prowadzenia handlu i czynienia tego wszystkiego, czego mogą dokonywać i czego dokonują państwa niepodległe”.
Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela
Podstawowy dokument rewolucji, dający teoretyczną bazę dla większości przyszłych konstytucji. Została uchwalona 26 sierpnia 1789 r. przez Konstytuantę. W 17 artykułach zawarto cały program rewolucji, określono katalog podstawowych praw obywatelskich i wskazano podstawy ustroju demokratycznego państwa. Dwie grupy zagadnień:
Zasady organizacji państwa:
suwerenność narodu francuskiego
”Źrodło wszelkiej suwerenności spoczywa całkowicie w Narodzie” (art.3). Lud sprawował władzę za pośrednictwem przedstawicieli (art. 6). Obywatele decydowali o nakładaniu podatkow publicznych, ustalaniu ich wysokości, sposobu ściągania (art. 14).
↓ ↓ ↓
1). powołanie parlamentu z deputowanymi, jako wybranymi reprezentantami narodu (ponosili pełną odpowiedzialnośd przed narodem)
2). zgromadzenia pierwiastkowe lub plebiscyty (instytucje demokracji bezpośredniej)
trójpodział władzy (wzorowana na podziale Monteskiusza) (art. 16)
Wyodrębnienia władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej, oraz określenia wzajemnych relacji między nimi. („Społeczeostwo, w ktorym nie ma należytej gwarancji praw ani określonego z gory podziału konstytucyjnego władz, nie ma ustroju konstytucyjnego”.)


(…)

… jak zasada domniemania niewinności czy zakaz pozbawiania wolności inaczej, niż tylko w przypadkach określonych przez ustawę
prawo własności - art. 17 deklaracji, ktory nadawał własności charakter prawa świętego i nietykalnego, dopuszczając wywłaszczenie tylko w przypadkach wskazanych w tej ustawie i za słusznym z gory wypłaconym odszkodowaniem
wprowadzała prawa socjalne: prawo do pracy, do opieki publicznej…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz