Konstytucja 3 Maja 1791 r-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 840
Wyświetleń: 2149
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
 Konstytucja 3 Maja 1791 r-opracowanie - strona 1  Konstytucja 3 Maja 1791 r-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Konstytucja 3 Maja 1791 r.
Został opracowana przez Stanisława Augusta Poniatowskiego oraz Ignacego Potockiego w wielkiej tajemnicy. Projekt aktu został podłożony podczas przerwy wielkanocnej, przez co tylko 1/3 posłów była wtedy obecna. Postanowienia:
-zniesienie podziału Rzeczpospolitej na Koronę i Litwę-wprowadzenie nazwy państwa Polska
-trójpodział władzy: ustawodawcza (dwuizbowy parlament), wykonawcza (król), sadownicza -prawo powszechnej niepodległości ( dla szlachty i mieszczaństwa) -ograniczenie nadmierne immunitety prawne i polityczne przywileje szlachty zagrodowej
-ograniczała mocno prawa polityczne szlachty gołoty (czyli nie posiadająca ziemi) -zniosła liberum veto, sejm skonfederowany, konfederacje
-katolicyzm jako religia panująca, ale innowiercy dostają prawa
-liczebność armii miała wzrosnąć do 100 tys.
-stałe podatki - 10% dla szlachty, 20% dla duchowieństwa
-co 25 lat od Uchwalenia Ustawy Rządowej może się zbierać Sejm Konstytucyjny w celu opracowania poprawek
-ogłoszono, że chłopi sa „pod opieka prawa” , zasugerowano aby panowie zawierali umowy pisemne z chłopami, którzy w razie sporów mieli odwoływać się do sadów państwowych
-zniesienie urzędu starosty, powołując wojewódzkie komisje porządkowe, wybierane przez sejmiki -tron miał być dziedziczny w saskiej dynastii Wettinów
-Integralną częścią Konstytucji 3 maja była ustawa "Miasta Nasze Królewskie Wolne w Państwach Rzeczypospolitej" zatwierdzona 18 kwietnia 1791 (konstytucja, artykuł III) oraz "Prawo o sejmikach" zatwierdzone 24 marca tegoż roku. Akt ten („MNKWwPR) nadawał mieszczaństwu prawo do bezpieczeństwa osobistego, prawo do posiadania majątków ziemskich, prawo zajmowania stanowisk oficerskich i stanowisk w administracji państwowej, prawo nabywania szlachectwa. System władzy w konstytucji:
-władza wykonawcza w rękach króla i Straży Praw, czyli pięciu ministerstwom (policji-w sprawach miast, pieczęci-do spraw wewnętrznych, wojny, skarbu, spraw zagranicznyc) oraz prymasowi jako przewodniczącemu KEN
-Król przewodniczył rządowi i obsadzał urzędy, ale kandydatury ministrów musiały być zatwierdzone przez sejm, przed którym odpowiadali oni za swoja działalność. -Każdy dokument wystawiony przez króla, aby stać się prawomocnym musiał mieć kontrasygnatę odpowiedniego ministra
-władzy wykonawczej podporządkowano administrację państwa
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz