Zmiany w prawie osobowym i rodzinnym

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 406
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zmiany w prawie osobowym i rodzinnym - strona 1 Zmiany w prawie osobowym i rodzinnym - strona 2

Fragment notatki:


ZMIANY W PRAWIE OSOBOWYM I RODZINNYM ZMIANY W PRAWIE OSOBOWYM I RODZINNYM Osoby fizyczne. Zdolność do czynności prawnych - wiek - ustalany ustawowo (granice płynne, zależne od stanu, płci, miejsca i czasu) → tendencja do wyodrębniania pośrednich granic wieku: małoletniość - do czasu osiągnięcia lat sprawnych (z reguły 15/12, z czasem coraz wyżej) → bez zdolności do czynności prawnych lata sprawne - ograniczona zdolność do czynności prawnych lata roztropne - ok. 21-25 rok życia. w XVI w. wprowadzono metryki kościelne - umożliwienie poznania dokładnego wieku Utrzymane i rozbudowane ograniczenia zdolności prawnej i zdolności do czynności prawnej: Stan → np. zakazy nabywania dóbr ziemskich przez mieszczan, zakaz trudnienia się handlem przez szlachtę, niemożność zawierania małżeństw chłopów bez zgody pana, czasem całkowity zakaz ślubu szlachcica z kobieta niższego stanu, ograniczenia w prawie majątkowym chłopów. Przynależność państwowa - m.in. zakaz nabywania dóbr ziemskich oraz wywozu majątku cudzoziemskiego za granicę. W prawie polskim od XVI w. tzw. prawo detraktu - możliwość wywozu za opłata 1/10 wartości. Wyznanie - np. zakazy małżeństw między chrześcijanami a niechrześcijanami; czasem niemożność bycia świadkiem, zakaz nabywania dóbr, trzymania służby chrześcijańskiej, pozbawienie prawa dziedziczenia potomków heretyków Płeć - utrzymanie ograniczeń dla kobiet, choć w prawie miejskim miały stosunkowo lepszą sytuację Cześć - upośledzenie dzieci nieślubnych przez brak prawa stanu, tj. prawa przynależności do rodziny ojca, prawa do nazwiska i praw spadkowych po ojcu. Ograniczenia w ich legitymacji. Stan duchowny - ograniczeni w zakresie możności testowania i nabywania praw spadkowych oraz dóbr ziemskich (np. ustawy amortyzacyjne w Polsce), bywali wyłączani od możności sprawowania opieki. Stan zdrowia fizycznego (kalectwo mogło być przeszkodą w dziedziczeniu nieruchomości), psychicznego (np. marnotrawca) → ustanawianie kuratorów → powstaje kuratela , choć terminologia nie precyzyjna. Osoby prawne. W prawie późnego średniowiecza przyjęto rozróżnienie na osoby fizyczne, naturalne i osoby sztuczne Prawo kanoniczne → osoba moralna - różnego rodzaju zbiorowości występujących w organizacji Kościoła. Glosatorzy - koncepcja osobowości prawnej danego okręgu miejskiego (civitas) jako odrębnego podmiotu stosunków prawnych. Komentatorowie - rozbudowali pojęcie personae fictae et repraesentatae oderwanej od tworzących ją osób fizycznych. Osoby prawne to: związki osób, korporacje oraz fundacje, mające majątek na określony cel.

(…)

… jurysdykcja sądów kościelnych nad sprawami dot. małżeństwa.  ograniczenia zaczęły powstawać w XVI w. tak z zewnątrz jak i z wewnątrz Kościoła → reformacja, gallikanizm (uznanie, że do rangi sakramentu może być podniesiona tylko ważna umowa, regulowana przez ustawodawstwo świeckie.)
Sobór Trydencki (1563) - obligatoryjna forma zawarcia małżeństwa to ślub, czyli zgodne oświadczenie woli obojga nupturientów…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz