Wspólnota religijna jako grupa interesu- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 364
Wyświetleń: 1778
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wspólnota religijna jako grupa interesu- opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Wspólnota religijna jako grupa interesu
Kościół a instytucja państwowa - Max Weber 1946r
* stosunek był podejrzliwy - brak zaufania wynikający ze status quo * potencjalne zagrożenie dla posiadacza władzy - kościół mógłby wyjść spod ich jurysdykcji, poddając się tylko religii
* odniesienie się do wspólnoty w sensie organizacyjnym - kościoła (ze wzgl na sposób zorganizowania się)
* instytucje państwowe gardzą wartościami wyznawanymi przez wyznawców koscioła, które nie są utylitarne i doczesne
- krótkowzroczny sposób patrzenia polityków
Korzyści oferowane członkom wspólnoty: Korzyści materialne (najczęściej zysk w formie pieniężnej)
Solidarnościowe (pochodna uczestnictwa w działalności grupy)
Celowa (sfera aksjologii, wartości - przekazywane w procesie socjalizacji - oraz cele stawiane przez grupę)
Kompensata i nagroda - wspólnoty religijne dostarczają zarówno kompensat rozumianych jako zapowiedź nagrody, jak i samych nagród. Biorąc pod uwagę system kompensat i nagród wg Starka i Bainbridge'a kościół kładzie większe naciski na nagrody w sektach na kompensaty.
Rodzaje kompensat:
Dostarczanie doktryny religijnej łagodzącej ból i przeciwności losu, doczesnego życia; obietnica zniesienia cierpień w przyszłym życiu (niektóre organizacje np. kościół scientologów, czy teologowie wyzwolenia głoszą zniesienie cierpień w życiu doczesnym)
Dostęp do nowych doświadczeń religijnych często ujawniających tłumione dotąd emocje; doświadczanie wizji, nowych przeżyć
Dostęp do modlitwy oraz innych form pobożności
Poczucie moralnej wyższości, dostęp do wiedzy tajemnej, poczucie znalezienia się wśród wybranych
Rodzaje nagród:
Przynależność do wspólnoty religijnej jako przeciwieństwo wykorzenienia i źródło przyszłych nagród
Uczestnictwo we wspólnych rytuałach religijnych wzmacniające poczucie przynależności i jedność wszystkich członków wspólnoty Możliwość udziału w inicjatywach religijnych
Proces socjalizacji dzieci; przekazywanie określonego systemu wartości
Stosunek wspólnot religijnych do świata nawróceniowa: konwertystyczna, entuzjastyczno- nawróceniowa (synonimy)
rewolucyjna: adwentystyczna, oczekująca na koniec świata
introwersyjna: pietystyczna
manipulacyjna (gnostyczna) zwana także kultem.
świat
Wspólnota religijna
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz