Mechanizm internacjonalizacji w stosunkach międzynarodowych- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1106
Wyświetleń: 3619
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Mechanizm internacjonalizacji w stosunkach międzynarodowych- opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Mechanizm internacjonalizacji w stosunkach międzynarodowych:
istota i zakres
współzależność, jako skutek
Internacjonalizacja - inaczej umiędzynarodowienie, polega to na tym, że treści życia wew. Państw są zamieniane w element funkcjonowania środowiska międzynarodowego.
Bez tego procesu nie byłoby stosunków międzynarodowych. To znaczy, że rzeczywistość międzynarodowa jest wynikiem procesu internacjonalizacji.
Internacjonalizacja zachodzi na płaszczyznach sm, ale jej sfery obejmują szerszy zakres:
Procesy internacjonalizacji zaczęły się w materialnej sferze życia społecznego a dokładniej w handlu - jedwabne szlaki. Handel był pierwszym obszarem relacji międzynarodowych. Drugim takim obszarem jest obieg kapitału(czyli pieniądza jako obiektu wymiany międzynarodowej). Trzeci element międzynarodowej sfery materialnej to przepływ siły roboczej(migracja za chlebem).
Po sferze materialnej przyszła kolej na sferę polityczną, która również zaczęła być umiędzynaradawiana, jako że idee polityczne(demokracja, prawa człowieka) mają charakter transgraniczny. Podobnie wzorce podstaw instytucji politycznych( np. my przejęliśmy wzorce z zachodu i chcemy je transportować na wschód, w stronę Ukrainy i Białorusi).
Trzecia sfera to sfera kulturalna, czyli szerzenie wzorców kultury masowej.
Kolejna jest sfera naukowa, obejmująca obieg informacji.
Procesy internacjonalizacji nie są jednak tylko konstruktywne. Zaliczamy do nich też patologie życia społecznego(np. terroryzm i przestępczość zorganizowana(struktury Al-Kaida, mafia). Rozszerza się problem piractwa komputerowego.
Coraz więcej obszarów życia społecznego podlega internacjonalizacji, zarówno z dobrej, jak i złej strony. Skutkiem tego są rodzące się współzależności międzynarodowe. Procesy umiędzynaradawiania tworzą kanały kontaktów, więzi, one zaś sprawiają, że społeczeństwa różnych państw stają się współzależne.
Istota współzależności polega na tym, że zmiany w jednych państwach i społeczeństwach, są odczuwane w innych państwach i społeczeństwach(zmiany w jednych, skutkują zmianami w innych).
Karl Deutsch stworzył koncepcję kaskadowych współzależności. Przy pomocy tej metafory chciał powiedzieć, że współzależności narastają coraz szybciej.
Robert Keohane stworzył zaś koncepcję kompleksowych współzależności, dot. wielu obszarów życia społecznego. Ta koncepcja zakłada też, że nie tylko państwa i społ. są połączone siecią więzi, ale też obszary są współzależne(czyli ekonomia warunkuje politykę, polityka wojsko itd.).
Przeciwieństwem jest internalizacja;
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz