Podstawowe kategorie aksjologiczne- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 434
Wyświetleń: 1792
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawowe kategorie aksjologiczne- opracowanie - strona 1 Podstawowe kategorie aksjologiczne- opracowanie - strona 2 Podstawowe kategorie aksjologiczne- opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Podstawowe kategorie aksjologiczne
Pojęcie aksjologii
Potrzeby
Interes
Cele
Świadomość międzynarodowa
Normy
Wartości
pojęcie wartości
mechanizmy artykulacji wartości
Te problemy odp. na pytanie co motywuje państwa, stymuluje do podejmowania danych działań w śm. Jest to więc analiza warstwy motywacyjnej sm.
1). Aksjologia(gr. aksjos - wartościowy, cenny; logos - nauka) aksjologia to więc ogólna teoria wartości i wartościowania. Zajmuje się ona istotą wartości, ich pogodzeniem, sposobem istnienia, strukturą i hierarchią wartości. Czyli gen. to nauka o wartościach kształtujących zachowania społ.
Problem wartości dot. wnętrza państw, ale też sm.
Relacje między kategoriami aksjologicznymi sm
Potrzeby → Interesy → Decyzje → Działania→ Cele
↑ Świadomość ↑
Normy
↑ /
Wartości
2). Potrzeba to stan braku czegoś. Wyrastają one z obiektywnych warunków bytowania. Prof. Kukułka wyodrębniał w systemach społ. potrzeby aspiracyjne(związane z dążeniami i oczekiwaniami co do określonych stanów sm), potrzeby operacyjne(aspiracyjne w procesie realizacji. Do podst. można zaliczyć potrzeby: egzystencji(bezpieczeństwa, zachowania tożsamości, rozwoju(możliwości zaspokajania potrzeb), koegzystencji(przynależności, łączności, komunikacji z innymi, współpracy, rywalizacji; związane z obecnością w śm komunikacji z innymi)
aktywności(funkcjonowania w śm, dostępu do inf., regulowania sm, sprawności, skuteczności działania)
Ta typologia pokazuje różnorodność potrzeb podmiotów sm zarazem pokazuje hierarchię tych potrzeb.
Interes:
Interesy wynikają z potrzeb. Istotna jest relacja łącząca potrzeby zaspokajającymi je dobrami. Są to czynniki motywacyjne (motywują do działania). Jest to fundamentalna kategoria badawcza. Problemem jest czy są subiektywne czy obiektywne. Czy odzwierciedlają stan naszego myślenia, czy są obiektywne. Dla realistów są one obiektywne. Inni twierdzą, że są subiektywne przez nasze preferencje. Mogą być więc one redefiniowane.
Typologia interesów Kukułki:
Egzystencjalne - przetrwanie w środowisku.
Koegzystencjalne - współistnienie z innymi uczestnikami stosunków


(…)

… też są wiążące ale nie stwarzają podstaw do roszczeń.
Normy moralne - u ich podstaw leży zasada słuszności. Owo przekonanie jest zróżnicowane w zależności od kultury (relatywizm moralny). Normy kurtuazji międzynarodowej - związane z ceremoniałem dyplomatycznym. U podstaw leży zasada szacunku dla innych uczestników SM. Zwyczaj międzynarodowy, wzorce zachowań.
Wartości:
Pojęcie - wszystko to, co jest podmiotem…
… w środowisku.
Koegzystencjalne - współistnienie z innymi uczestnikami stosunków
Funkcjonalne - sprawność, skuteczność działania w środowisku międzynarodowym.
Czy interesy muszą być egocentryczne? Generalnie tak. Nie wyklucza to altruizmu, ale pytanie czy altruizm nie jest egocentryczny.
Cele: Są to idealne wyobrażenia o wyniku działania, wywodzącego się z potrzeb społecznych.
Cel to pożądany stan lub stany…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz