Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - strona 31

Dylemat "securatization" czy "desecuratization"- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Marek Pietraś
 • Teoria bezpieczeństwa międzynarodowego
Pobrań: 595
Wyświetleń: 2163

Dylemat „securatization” czy „desecuratization”? Dylemat czy włączać do starego sposobu (securitization) nietradycyjne, nowe obszary czy je pomijać (disecuritization). istota dylematu i “szkoła kopenhaska” Szkoła kopenhaska jest najbardziej znana, ale nie jedyna. Szkoła walijska(bezpieczeństwo je...

Ewolucja zakresu bezpieczeństwa po zimnej wojnie- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Marek Pietraś
 • Teoria bezpieczeństwa międzynarodowego
Pobrań: 539
Wyświetleń: 1624

Ewolucja zakresu bezpieczeństwa po zimnej wojnie zakres przedmiotowy Gen. ten zakres dotyczy dwóch zjawisk - (1)sekurytyzacji obszarów w których mogą powstawać zagrożenia bezpieczeństwa a pod drugie (2)identyfikacja obszarów, w których należy podejmować działania na rzecz zapewniania bezpieczeństw...

Główne pytania badawcze w obszarze bezpieczeństwa międzynarodowego- op...

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Marek Pietraś
 • Teoria bezpieczeństwa międzynarodowego
Pobrań: 532
Wyświetleń: 2142

Główne pytania badawcze w obszarze bezpieczeństwa międzynarodowego. Co to jest `bezpieczeństwo'? Bezpieczeństwo jest identyfikowane głównie z eliminowaniem zagrożeń, głównie tych, które zagrażają przetrwaniu. Długo więc bezpieczeństwo identyfikowano z przetrwaniem. Mimo tego nie są to pojęcia tożs...

Istota zagrożeń bezpieczeństwa międzynarodowego- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Marek Pietraś
 • Teoria bezpieczeństwa międzynarodowego
Pobrań: 434
Wyświetleń: 1463

Istota zagrożeń bezpieczeństwa międzynarodowego. Analizując zagrożenia trzeba uwzględnić ich kontekst subiektywny i obiektywny. Zagrożenie jest stanem świadomości podmiotu(kontekst subiektywny). Istnieje też jednak strona obiektywna zagrożeń: realne zjawiska i procesy oraz warunkujące je czynniki, ...

Koncepcja "human security"- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Marek Pietraś
 • Teoria bezpieczeństwa międzynarodowego
Pobrań: 784
Wyświetleń: 3080

Koncepcja „human security” Wiąże się z pytaniem - kogo bezpieczeństwo? A odpowiedzią jest jednostka ludzka, to ona staje się punktem odniesienia przy zapewnianiu bezpieczeństwa. Ta koncepcja wiąże się ze szkolą walijską - czołową postacią jest Kenneth Booth. Ta szkoła pojawiła się w latach 90tych i...

Koncepcja "sustainable security"- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Marek Pietraś
 • Teoria bezpieczeństwa międzynarodowego
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1267

Koncepcja „sustainable security” Pojawiła się w USA w 2008 r. w kontekście krytyki myślenia G. W. Busha. Najlepiej przetłumaczyć to jako samopodtrzymujące się bezpieczeństwo. Brundgandt? Pani premier Norwegii uznała, że rozwój samopodtr...

Koncepcje bezpieczeństwa międzynarodowego- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Marek Pietraś
 • Teoria bezpieczeństwa międzynarodowego
Pobrań: 945
Wyświetleń: 2919

Koncepcje bezpieczeństwa międzynarodowego. Koncepcja równowagi sił Jest klasyczną koncepcją charakterystyczną dla westfalskiego systemu SM. Istota jej to zapobieganie hegemonii jednego, dwóch albo grupy państw w środowisku mn. jest koncepcj...

Ogólne rozumienie bezpieczeństwa

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Marek Pietraś
 • Teoria bezpieczeństwa międzynarodowego
Pobrań: 287
Wyświetleń: 2338

Ogólne rozumienie bezpieczeństwa. Łac. sine cura - securitas - bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo to stan pewności, zabezpieczenia, stan braku zagrożenia, poczucia braku zagrożenia, ochroną przed zagrożeniami. Daniel Lerne napisał, że bezpieczeństwo jest identyfikowane z pewnością i oznacza brak zagro...

Subiektywne i obiektywne elementy bezpieczeństwa- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Marek Pietraś
 • Teoria bezpieczeństwa międzynarodowego
Pobrań: 686
Wyświetleń: 4893

Subiektywne i obiektywne elementy bezpieczeństwa: istota relacji między tym, co obiektywne i subiektywne model Daniela Frei'a zjawisko dylematu bezpieczeństwa Przy analizie tego trzeba uwzględniać dwie warstwy - tego, co subiektywne i obiektywne. Uwzględnia się obiektywny stan rzeczywistości, al...

Systemowe uwarunkowania ewolucji zagrożeń bezpieczeństwa- czynnik proc...

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Marek Pietraś
 • Teoria bezpieczeństwa międzynarodowego
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1260

Systemowe uwarunkowania ewolucji zagrożeń bezpieczeństwa - czynnik procesów globalizacji. Procesy globalizacji kreują środowisko dla nowych jakościowo zagrożeń, np. ścieśnianie czasu i przestrzeni - przestrzeń i czas nie są barierą, powodują że wiele zagrożeń nie ma określonego terytorium(odterytor...