Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - strona 32

Zagrożenia asymetryczne- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Marek Pietraś
 • Teoria bezpieczeństwa międzynarodowego
Pobrań: 1855
Wyświetleń: 5775

Zagrożenia asymetryczne: Istota Współcześnie zmienia się sposób ich rozumienia. Są związane z transgraniczną aktywnością podmiotów niepaństwowych, ze specyficzną metodą działania, która jest im właściwa. Pojęcie zagrożeń asymetrycznych podlega obecnie ewolucji. Było używane także w okresie

Zakres i specyfika zagrożeń bezpieczeństwa w Europie po zimnej wojnie-...

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Marek Pietraś
 • Teoria bezpieczeństwa międzynarodowego
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1295

Zakres i specyfika zagrożeń bezpieczeństwa w Europie po zimnej wojnie: zakres zagrożeń Wrzesień 1995 r. - w czasie seminarium zorganizowanego pod auspicjami OBWE - wątek politycznej akceptacji - zagrożenia po zimnej wojnie podzielono na: 1) Zagrożenia polityczno-wojskowe - np. niedostateczny pozi...

Zimnowojenny paradygmat bezpieczeństwa- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Marek Pietraś
 • Teoria bezpieczeństwa międzynarodowego
Pobrań: 357
Wyświetleń: 1820

Zimnowojenny paradygmat bezpieczeństwa. Wówczas ukształtowane rozumienie bezpieczeństwa było przede wszystkim pochodną istniejącego wówczas dwubiegunowego ładu międzynarodowego. Bezpieczeństwo było zapewniane przede wszystkim poprzez strategię wzajemnego odstraszania, która była jednocześnie strat...

Cele redystrybucyjne- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. nadzw. dr hab. Stefan Stępień
 • Polityka gospodarcza
Pobrań: 49
Wyświetleń: 763

Cele redystrybucyjne Istotą redystrybucyjnych celów polityki gospodarczej jest dążenie państwa do korygowania pierwotnych dochodów społeczeństwa. Powszechnie uznaje się, że tak rozumiane cele redystrybucyjne zostały po raz pierwszy odkryte pod koniec XIX wieku przez niemieckiego ekonomistę Adolfa ...

Cele stabilizacyjne- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. nadzw. dr hab. Stefan Stępień
 • Polityka gospodarcza
Pobrań: 70
Wyświetleń: 623

Cele stabilizacyjne Stabilizacyjnymi celami polityki gospodarczej określa się dążenia państwa do zapewnienia: wysokiego stopnia wykorzystania czynników wytwórczych, stabilnego w czasie poziomu cen. równowagi bilansu płatniczego. wysokiego i zrównoważonego wzrostu gospodarczego. Zalecenia w odn...

Cele systemowe i strukturalne polityki zagranicznej- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. nadzw. dr hab. Stefan Stępień
 • Polityka gospodarcza
Pobrań: 105
Wyświetleń: 560

Cele systemowe i strukturalne polityki zagranicznej. Cele systemowe i strukturalne obok redystrybucyjnych i stabilizacyjnych są to cele polityki makroekonomicznej - należą do niej te

Czynniki wzrostu PKB- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. nadzw. dr hab. Stefan Stępień
 • Polityka gospodarcza
Pobrań: 70
Wyświetleń: 707

Czynniki wzrostu PKB Zasoby wiedzy i kapitału ludzkiego Polityka ekonomiczna państwa sprzyjająca aktywności gospodarczej i pomnażaniu zasobów wiedzy Przewaga początkowa- osiągnięty już stopień rozwoju (nowoczesne technologie) W przypadku Polski dodatkowo: Efekty związane z procesem transformacji...

Drogi prywatyzacji majątku państwowego w III RP- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. nadzw. dr hab. Stefan Stępień
 • Polityka gospodarcza
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1022

Drogi prywatyzacji majątku państwowego w III RP. Proces prywatyzacji rozpoczął się, ponieważ reformy systemu funkcjonowania gospodarki (w stosunkach własnościowych z przewagą własności państwowej), nie przyniosły należytych rezultatów, spowodowały natomiast wzrost inflacji. Z tego względu podstawą ...

Dynamika wzrostu produktu krajowego w III RP- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. nadzw. dr hab. Stefan Stępień
 • Polityka gospodarcza
Pobrań: 98
Wyświetleń: 686

Dynamika wzrostu produktu krajowego w III RP. Liczby Patrz tabela nr 1 od Stefana Ogólną właściwością dynamiki gospodarczej lat 1990-2012 była wysoka niestabilność PKB zamykająca się w przedziale od -11,6% w 1990 do 7,0% w 1995. Rosnąca i wysoka dynamika PKB była najmocniej powiązana ze wzrostem ...

Formy prawno- organizacyjne działalności gospodarczej

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. nadzw. dr hab. Stefan Stępień
 • Polityka gospodarcza
Pobrań: 91
Wyświetleń: 882

Formy prawno-organizacyjne działalności gospodarczej Istnieje wiele różnych form organizacyjno-prawnych przedsiębiorstw. Zakładając przedsiębiorstwo, musimy zdecydować, która z form będzie najodpowiedniejsza dla naszych celów. Aby podjąć właściwą decyzję, należy wziąć pod uwagę szereg różnych czynn...