Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - strona 33

Funkcje gospodarcze państwa- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. nadzw. dr hab. Stefan Stępień
 • Polityka gospodarcza
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1071

Funkcje gospodarcze państwa. Konieczność interwencjonizmu państwa ze względu na następujące niesprawności rynku: Nieefektywna alokacja zasobów i obniżenie dobrobytu spowodowane załamaniami w gospodarce, istnieniem monopoli, niedoskonałej informacji i ograniczonej mobilności czynników wytwórczych ...

Inflacja, stopy procentowe, podatki a wzrost PKB

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. nadzw. dr hab. Stefan Stępień
 • Polityka gospodarcza
Pobrań: 168
Wyświetleń: 882

Inflacja, stopy procentowe, podatki a wzrost PKB Inflacja to proces wzrostu ogólnego poziomu cen w gospodarce w pewnym (danym) okresie Wzrost cen części produktów nie musi oznaczać inflacji Inflacja to zjawisko nierozerwalnie związane z pieniądzem papierowym Zerwanie z pieniądzem złotym (po wiel...

Instrumenty polityki gospodarczej i ich klasyfikacja- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. nadzw. dr hab. Stefan Stępień
 • Polityka gospodarcza
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1491

Pojęcia: system gospodarczy, gospodarka rynkowa, rynek System gospodarczy oznacza ogólne zasady, według których organizowana jest aktywność ekonomiczna społeczeństwa, a w szczególności mechanizmy podejmowania decyzji gospodarczych, własność i sposoby wykorzystania czynników produkcji oraz najważnie...

Konstytucyjne zasady ustroju gospodarczego- w podziale na ogólne i szc...

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. nadzw. dr hab. Stefan Stępień
 • Polityka gospodarcza
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1001

Konstytucyjne zasady ustroju gospodarczego (w podziale na ogólne i szczegółowe) Zasady ogólne: Zasada demokratycznego państwa prawa -musi przenikać wszystkie obszary życia gospodarczego -demokracja nie może być częściowa -hierarchia aktów prawnych( pierwszeństwo ustawy oraz zastrzeżenie ustawy ...

Kryteria spójności Unii Europejskiej- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. nadzw. dr hab. Stefan Stępień
 • Polityka gospodarcza
Pobrań: 63
Wyświetleń: 378

Kryteria spójności UE U podstaw utworzenia Unii Gospodarczej i Walutowej legły zapisy Traktatu z Maastricht z 1992 roku, który ustanowił mechanizm funkcjonowania Unii Europejskiej. Istota UGiW wymaga stosunkowo wysokiego poziom...

Kształtowanie się zjawiska bezrobocia w III RP- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. nadzw. dr hab. Stefan Stępień
 • Polityka gospodarcza
Pobrań: 84
Wyświetleń: 455

Kształtowanie się zjawiska bezrobocia w III RP. Liczby Patrz tabela nr 13 od Stefana Ogólnie Wobec problemów wywołanych długookresowymi skutkami globalnego kryzysu główny akcent powinien być położony na dostosowanie zasobów kapitału ludzkiego do popytu, a jego jakości do wyzwań innowacyjnej gosp....

Ministrowie finansów III RP- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. nadzw. dr hab. Stefan Stępień
 • Polityka gospodarcza
Pobrań: 119
Wyświetleń: 763

Ministrowie finansów III RP Rząd Minister Finansów Urzędowanie Tadeusza Mazowieckiego 24.09.1989 - 14.12.1990 Leszek Balcerowicz 24.08.1989 - 14.12.1990 Jan Krzysztof Bielecki 4.1.1991 - 5.12.1991 Leszek Balcerowicz 4.1.1991 - 5.12.1991 Jan Olszewski 6.12.1991 - 4.06.1992 Karol Lutkowski ...

Pakt o przedsiębiorstwie państwowym- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Stefan Stępień
 • Polityka gospodarcza
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1505

Pakt o przedsiębiorstwie państwowym Głównym celem „Paktu o przedsiębiorstwie państwowym w trakcie przekształcania” była prywatyzacja i restrukturyzacja finansowa przedsiębiorstw i banków. Istotą prac nad „Paktem…” było uzyskanie akceptacji związków zawodowych dla procesu prywatyzacji w zamian za pr...

Podstawy prawne procesu prywatyzacji majątku państwowego- opracowanie...

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Stefan Stępień
 • Polityka gospodarcza
Pobrań: 105
Wyświetleń: 882

Podstawy prawne procesu prywatyzacji majątku państwowego Ustawa o prywatyzacji p.p. z 13 lipca 1990 r. zgodnie z nią  każde przedsiębiorstwo państwowe, bez względu na jego wielkość, rentowność czy pozycję na rynku, może być poddane przekształceniom własnościowym. Ustawa przewiduje zróżnicowane meto...

Pojęcie polityki gospodarczej - różne ujęcia

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Stefan Stępień
 • Polityka gospodarcza
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1015

Pojęcie polityki gospodarczej. Różne ujęcia. Polityka gospodarcza = polityka ekonomiczna (rządzący powinni kierować się zasadami ekonomii jako dziedziny nauki) Wojciech Roszkowski (wg profesora definicja niepełna) PG to działania zmi...