Pakt o przedsiębiorstwie państwowym- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1505
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pakt o przedsiębiorstwie państwowym- opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Pakt o przedsiębiorstwie państwowym
Głównym celem „Paktu o przedsiębiorstwie państwowym w trakcie przekształcania” była prywatyzacja i restrukturyzacja finansowa przedsiębiorstw i banków. Istotą prac nad „Paktem…” było uzyskanie akceptacji związków zawodowych dla procesu prywatyzacji w zamian za prawo udziału we własności przedsiębiorstwa (akcje pracownicze uzyskiwane w preferowany sposób),stworzenie gwarancji funkcjonowania związków, dbałość o fundusz socjalny zakładu pracy oraz powołanie funduszu gwarantowanych świadczeń pracowniczych - tak, by w firmach zagrożonych upadłością i brakiem środków, można było wypłacać pracownikom wynagrodzenia i wreszcie - stworzenie Komisji Trójstronnej.
W 1992 roku, na fali wielkich protestów społecznych przeciwko skutkom reform gospodarczych, ówczesny minister pracy Jacek Kuroń zaproponował przyjęcie tzw. paktu o przedsiębiorstwie państwowym w trakcie przekształcenia. Dokument został zaproponowany 15 największym ogólnokrajowym związkom zawodowym. Związki zawodowe, które przystąpiły do dialogu nie utworzyły jednakże wspólnej reprezentacji. Negocjacje prowadzone były oddzielnie przez każde z ugrupowań. Ostatecznie 22 lutego 1993 roku, po blisko 5 miesiącach osiągnięto porozumienie. Ze strony związkowej Pakt o przedsiębiorstwie państwowym w trakcie przekształcenia został podpisany przez:
· NSZZ „Solidarność";
· Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych;
· Branżowe związki zawodowe (np. Federacja Związków Zawodowych Pracowników PKP, Federacja Związków Zawodowych Energetyków etc.) Stronami porozumienia, była także Konfederacja Pracodawców Polskich (jedyna ówczesna organizacja reprezentująca pracodawców) oraz minister pracy i polityki społecznej, jako przedstawiciel rządu polskiego. Najważniejsze postanowienia „Paktu…”:
· uzyskanie przez pracowników możliwości podejmowania decyzji o wyborze drogi przekształceń własnościowych swojego przedsiębiorstwa;
· zagwarantowanie pracownikom prywatyzowanych przedsiębiorstw udziału w ich zarządzaniu;
· stworzenie zakładowych funduszy socjalnych;
· restrukturyzacja banków państwowych oraz przedsiębiorstw państwowych;
· powołanie Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, które miały być wypłacane w razie upadłości i niewypłacalności pracodawcy;
· utworzenie Trójstronnej Komisji - kolegialnego ciała, monitorującego procesy gospodarcze i przekształcenia w Polsce
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz