Realizacja zasady solidarności i współpracy partnerów społecznych

Nasza ocena:

5
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1680
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Realizacja zasady solidarności i współpracy partnerów społecznych - strona 1

Fragment notatki:

Realizacja zasady solidarności i współpracy partnerów społecznych art.20 Konstytucji RP: „Społeczna gospodarka rynkowa, oparta na wolności działalności gospodarczej, własności prywatnej oraz solidarności, dialogu i współpracy partnerów społecznych stanowi podstawę ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej".
Współpraca partnerów społecznych - partnerami społecznymi są przede wszystkim pracobiorcy reprezentowani przez związki zawodowe i pracodawcy reprezentowani przez odpowiednie zrzeszenia i samorządy gospodarcze. Ponadto wśród partnerów społecznych uwzględnić trzeba rolników oraz przedstawicieli administracji państwowej i samorządu terytorialnego. Przedstawiciele organów władzy publicznej nie prezentują jednak własnych interesów, lecz występują w charakterze reprezentantów interesów państwa lub wspólnot samorządowych i grają rolę mediatorów w sporach toczących się na linii pracodawcy - pracobiorcy. zasada solidarności- równość w godności i prawach, jedność w działaniu, współdziałanie wobec dobra wspólnego, ponoszenie uzasadnionych ciężarów na rzecz innych grup, równomierne rozłożenie ciężarów kryzysu, pomoc dla jednostek zagrożonych
dialog społeczny- obejmuje całokształt wzajemnych relacji między związkami zawodowymi i organizacjami pracodawców. W dialogu społecznym z reguły uczestniczą trzy strony. Są to: strona związkowa, pracodawcza i rządowa. Pierwsza reprezentuje interesy pracowników, druga interesy pracodawców, trzecia interesy państwa. Strona związkowa i pracodawcza, występująca razem określana jest jako strona społeczna - partnerzy społeczni.
Proces instytucjonalizacji dialogu społecznego w Polsce rozpoczął się w 1993 roku wraz z przyjęciem „Paktu o przedsiębiorstwie państwowym…”.
Zasada solidarności i współpracy partnerów społecznych jest w Polsce realizowana głównie przez działalność Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych. Została utworzona 15 lutego 1995 roku jako instytucja dialogu społecznego. Tworzą ją przedstawiciele rządu, organizacji pracodawców prywatnych i związków zawodowych. Do kompetencji komisji należą: ustalanie wskaźników wzrostu wynagrodzeń w przedsiębiorstwach i w sferze budżetowej, prace wstępne nad budżetem państwa. Ponadto komisja może zabierać głos w sprawach gospodarczych i społecznych jeżeli jej głos będzie miał znaczenie dla zachowania spokoju społecznego.
W lipcu 2001 roku weszła w życie „druga” Ustawa o Trójstronnej Komisji równie szeroko, co poprzednio określająca zakres spraw, które mogą stać się przedmiotem zainteresowania komisji - praktycznie wszystko, co ma duże znacznie społeczne i jest ważne dla zachowania pokoju społecznego.
Ponadto, oprócz Komisji Trójstronnej działają w Polsce branżowe instytucje dialogu społecznego oraz ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz