Podstawowe komponenty społecznej gospodarki rynkowej - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 672
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawowe komponenty społecznej gospodarki rynkowej - wykład - strona 1 Podstawowe komponenty społecznej gospodarki rynkowej - wykład - strona 2

Fragment notatki:

Wymień i scharakteryzuj podstawowe komponenty społecznej gospodarki rynkowej
wolność działalności gospodarczej
Wolność działalności gospodarczej oznacza swobodę podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej, obliczonej na przynoszenie zysku, przez wszystkie podmioty. Ograniczenia wolności gospodarczej są dopuszczane tylko w drodze ustawy (kryterium formalne) i tylko ze względu na ważny interes społeczny (kryterium materialne). O tym, jak rozumieć ważny interes społeczny decyduje ustawodawca.
własność prywatna
to wszelka własność należąca do podmiotów autonomicznych w stosunku do państwa, stanowi podstawę systemu gospodarczego i wyklucza powrót do systemu opartego na dominacji własność państwowej. Konstytucja dopuszcza ograniczenia własności tylko w drodze ustawy i tylko w zakresie, w jakim ograniczenia te nie naruszają istoty tego prawa.
solidarność, dialog i współpraca partnerów społecznych.
solidarność - podstawowa zasada społecznej nauki kościoła - aspekt społeczny widzi się tu przez pryzmat interesów słabszych partnerów. Wiąże się z tym zasada pomocniczości (subsydiarności). Państwo dokonuje redystrybucji środków finansowych (np. zasiłki, ulgi). Solidarność polega na idei pogodzenia się z pewnymi rezygnacjami ze strony tych, którzy mają więcej - za pośrednictwem państwa.
dialog i współpraca partnerów społecznych - jest to nakaz uwzględniania opinii partnerów społecznych przy rozwiązywaniu wszelkich spraw związanych z socjalnymi skutkami funkcjonowania społecznej gospodarki rynkowej. Brak takich opinii może być jedną z przyczyn uznania niekonstytucyjności uchwalanych ustaw. Instytucją, która posługuje się dialogiem jest Komisja Trójstronna, w skład której wchodzą przedstawiciele pracodawców, pracowników i państwa. Przy wojewodach działa Komicja Dialogu Społecznego
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz