Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - strona 34

Polityka budżetowa - istota, główne instrumenty, rodzaje wydatków i do...

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Stefan Stępień
 • Polityka gospodarcza
Pobrań: 553
Wyświetleń: 2415

Polityka budżetowa - istota, główne instrumenty, rodzaje wydatków i dochodów budżetowych. Polityka budżetowa - gromadzenie środków przez Państwo i wydawanie ich na realizację zadań Państwa. W ujęciu wąskim polityka budżetowa to regulowa...

Polityka budżetowa w III RP- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Stefan Stępień
 • Polityka gospodarcza
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1113

Polityka budżetowa w III RP. Jej cechą charakterystyczną jest ciągły deficyt budżetowy ( z wyjątkiem roku 1990). Do 2004 r. deficyt stale wzrastał, następnie malał do roku 2007, po którym nieustannie wzrasta. Rząd Tadeusza Mazowieckiego 89/90 (MF- Leszek Balcerowicz). (na podst. wykładu) Zmiany o ...

Polityka celna w III RP- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Stefan Stępień
 • Polityka gospodarcza
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1582

Polityka celna w III RP Polityka celna Polski nie była przez cały okres (od 1998 - 2002 - ukończenia negocjacji akcesyjnych) jednolita, w różnych okresach cechowała się innymi priorytetami. Możemy wyodrębnić 3 etapy, w których różnie się ta ...

Polityka dochodowa - pojęcie i instrumenty

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Stefan Stępień
 • Polityka gospodarcza
Pobrań: 826
Wyświetleń: 3290

Polityka dochodowa - pojęcie i instrumenty. Pod pojęciem polityki dochodowej na ogół rozumie się oddziaływanie państwa na kształtowanie się w gospodarce poziomu płac, dochodów pozapłacowych oraz cen, a więc dochodów realnych społeczeńst...

Polityka gospodarcza polski w 1989 roku- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Stefan Stępień
 • Polityka gospodarcza
Pobrań: 161
Wyświetleń: 868

Polityka gospodarcza polski w 1989 r. Rok 1989 był ostatnim, który rozpoczął się w warunkach wyznaczonych przez ramy scentralizowanego systemu gospodarczego. Od początku tegoż roku brak było aktów normatywnych stanowiących podstawy centralnej regulacji zjawisk gospodarczych. Jedynym obowiązującym a...

Polityka gospodarcza Polski w latach 2008-2011- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Stefan Stępień
 • Polityka gospodarcza
Pobrań: 77
Wyświetleń: 616

Polityka gospodarcza Polski w latach 2008-2011 -Premier- Donald Tusk -Minister Finansów- Jacek Rostowski -Na ten okres został przygotowany przez rząd dokument planistyczny - „Krajowy Program Reform 2008-2011”. Jego celem było stworzenie w Po...

Polityka kursowo-walutowa. Istota i rodzaje kursu walutowego- opracowa...

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Stefan Stępień
 • Polityka gospodarcza
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1575

Polityka kursowo-walutowa. Istota i rodzaje kursu walutowego. Polityka kursowo - walutowa to działalność państwa związana z kształtowaniem kursu walutowego i warunków działania rynku walutowego. Nie jest częścią polityki pieniężnej państwa!, choć jest z nią powiązana. Polityka ta realizowana jest w...

Polityka mikroekonomiczna i jej rodzaje- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Stefan Stępień
 • Polityka gospodarcza
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1911

Polityka mikroekonomiczna i jej rodzaje Mikroekonomiczne cele polityki gospodarczej, w przeciwieństwie do makroekonomicznych, ograniczają się do wybranych dziedzin gospodarki i są adresowane do selektywnie wybranych grup podmiot...

Polityka pieniężna w III RP- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Stefan Stępień
 • Polityka gospodarcza
Pobrań: 161
Wyświetleń: 840

Polityka pieniężna w III RP Polityka pieniężna Polski jest realizowana w Polsce przez NBP i ministerstwo finansów. Instrumentami polityki pieniężnej są: rezerwy obowiązkowe, oprocentowanie kredytu refinansowego, określenie min i max stopy procentowej, operacje papierami wartościowymi. Środki z ty...

Polityka pieniężna. Pojęcie, cele i instrumenty jej prowadzenia- oprac...

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Stefan Stępień
 • Polityka gospodarcza
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1029

Polityka pieniężna. Pojęcie, cele i instrumenty jej prowadzenia. Polityka pieniężna(monetarna) to jeden z filarów polityki makroekonomicznej, który polega na wpływie państwa na podaż pieniądza w celu realizacji ogólnych celów polityki gospodarczej(czyli państwo wpływa na ilość pieniądza w gospodarc...