Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - strona 35

Polityka przemysłowa- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. nadzw. dr hab. Stefan Stępień
 • Polityka gospodarcza
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1127

Polityka Przemysłowa Polityka przemysłowa to działalność interwencyjna państwa wobec przemysłu. Polega na modyfikacji alokacji, dokonywanej przez rynek. Alokacja - przyporządkowanie zasobów czynników produkcji (ziemi, pracy, kapitału) do gałęzi produkcji i przedsiębiorstw, dóbr konsumpcyjnych do go...

Polityka rolna- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. nadzw. dr hab. Stefan Stępień
 • Polityka gospodarcza
Pobrań: 154
Wyświetleń: 966

Polityka Rolna RYNEK - całokształt stosunków wymiany i sprzedaży - miejsce zawierania transakcji. Rynek rolny: Wąskie znaczenie: wyłącznie rynek produktów rolnych. Szersze znaczenie: obejmuje również rynek środków produkcji rolnej. W poszczególnych państwach kształtują się różne cele polityki rol...

Polityka stabilizacyjna Leszka Balcerowicza- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. nadzw. dr hab. Stefan Stępień
 • Polityka gospodarcza
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1064

Polityka stabilizacyjna Leszka Balcerowicza Polityka stabilizacyjna miała na celu przywrócenie równowagi na rynku, równowagi budżetowej i w bilansie płatniczym. Wykorzystywano do tego instrumenty polit. monetarnej i z zakresu polit. celnej. Zmniejszanie popytu: kontynuacja procesu uwalniania cen- ...

Postanowienia Okrągłego Stołu dotyczące bieżącej polityki gospodarczej...

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. nadzw. dr hab. Stefan Stępień
 • Polityka gospodarcza
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1309

Postanowienia Okrągłego Stołu dotyczące bieżącej polityki gospodarczej Za najważniejszy cel uznano oparcie całej gospodarki, na zasadach rynkowych. W związku z tym równolegle ze znoszeniem monopoli i reglamentacji środków produkcji, ceny miały być kształtowane przez relacje popytu i podaży, a dotac...

Postanowienia okrągłego stołu dotyczące przebudowy systemu gospodarcze...

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Stefan Stępień
 • Polityka gospodarcza
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1176

Postanowienia okrągłego stołu dotyczące przebudowy systemu gospodarczego Polski. Gospodarka państwowo- monopolistyczna-- gospodarka rynkowa Obrady Okrągłego Stołu rozpoczęły się 6 lutego 1989 roku w Warszawie. Powołano wtedy trzy zespoły robocze: do spraw gospodarki i polityki społecznej, do spraw...

Przekształcenia własnościowe w III RP- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Stefan Stępień
 • Polityka gospodarcza
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1127

Przekształcenia własnościowe w III RP. Formy przekształceń własnościowych: a) nacjonalizacja b) reprywatyzacja c) uwłaszczenie d) prywatyzacja a) Nacjonalizacja przejmowanie na własność państwa prywatnych przedsiębiorstw ...

Realizacja zasady solidarności i współpracy partnerów społecznych

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Stefan Stępień
 • Polityka gospodarcza
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1547

Realizacja zasady solidarności i współpracy partnerów społecznych art.20 Konstytucji RP: „Społeczna gospodarka rynkowa, oparta na wolności działalności gospodarczej, własności prywatnej oraz solidarności, dialogu i współpracy p...

Referendum uwłaszczeniowe - tło społeczno-gospodarcze i polityczne. Pr...

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Stefan Stępień
 • Polityka gospodarcza
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1204

Referendum uwłaszczeniowe - tło społeczno-gospodarcze i polityczne. Przedmiot pytań i jego znaczenie Referendum uwłaszczeniowe - Odbyło się 18 lutego 1996 r. Pytania : Czy jesteś za powszechnym uwłaszczeniem obywateli ? Czy jesteś za tym , aby zobowiązania wobec emerytów i rencistów oraz pracown...

Rodzaje i podstawowe cechy spółek handlowych- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Stefan Stępień
 • Polityka gospodarcza
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1778

Rodzaje i podstawowe cechy spółek handlowych spółki prawa handlowego: - spółki osobowe - spółka jawna - spółka partnerska - spółka komandytowa - spółka komandytowo-akcyjna spółki kapitałowe - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - spółka akcyjna Spółka jawna Jest bardzo podobna do spółki cywil...

Rodzaje i podstawowe cechy spółek osobowych- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Stefan Stępień
 • Polityka gospodarcza
Pobrań: 28
Wyświetleń: 700

Rodzaje i podstawowe cechy spółek osobowych przedsiębiorstwa, których działalność reguluje prawo cywilne: - indywidualna działalność gospodarcza - spółka cywilna Indywidualna działalność gospodarcza Przedsiębiorstwo takie jest prowadzone i reprezentowane przez właściciela i to on jest wyłącznym wł...