Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - strona 36

Rodzaje polityki makroekonomicznej - różne klasyfikacje

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Stefan Stępień
 • Polityka gospodarcza
Pobrań: 140
Wyświetleń: 868

Rodzaje polityki makroekonomicznej. Różne klasyfikacje. Poszczególne rodzaje polityki gospodarczej mogą nakładać się na siebie (stabilizacyjna może być realizowana za pomocą monetarnej, budżetowej, dochodowej) Rodzaje polityki makroekonomicznej: Kryterium doktrynalne - do jakiej doktryny ekonomic...

Założenia Planu Balcerowicza odnośnie zmian systemowych w gospodarce P...

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Stefan Stępień
 • Polityka gospodarcza
Pobrań: 175
Wyświetleń: 833

Założenia Planu Balcerowicza odnośnie zmian systemowych (strukturalno-instytucjonalnych) w gospodarce Polski. Plan Balcerowicza opierał się na założeniu, że w warunkach wolności politycznej możliwy jest swobodny wybór ustroju ekonomiczne...

Zadłużenie zagraniczne Polski. Porozumienie z Klubem Paryskim i Klubem...

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Stefan Stępień
 • Polityka gospodarcza
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1337

Zadłużenie zagraniczne Polski. Porozumienie z Klubem Paryskim i Klubem Londyńskim. Dane o zadłużeniu z tabelek od Stefana + zadłużenie na wrzesień 2012 http://www.mf.gov.pl/documents/766655/1170488/zsp_2012_09.pdf Zadłużenie zagraniczne - istnienie na dany moment zobowiązań finansowych w stosunku d...

Zagadnienie wolności gospodarczej w ustawie o wolności gospodarczej z ...

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Stefan Stępień
 • Polityka gospodarcza
Pobrań: 77
Wyświetleń: 728

Zagadnienie wolności gospodarczej w ustawie o wolności gospodarczej z 23 XII 1988 r. Zagadnienie wolności gospodarczej w podstawowym zamyśle jest to wolność obywateli danego państwa do podejmowania, organizowania (forma organizacyjno-prawna) i prowadzenia działalności gospodarczej. Ustawa ta jest o...

Zagadnienie wolności gospodarczej w ustawie z 19 XI 1999 r. Prawo dzia...

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Stefan Stępień
 • Polityka gospodarcza
Pobrań: 49
Wyświetleń: 385

Zagadnienie wolności gospodarczej w ustawie z 19 XI 1999 r. Prawo działalności gospodarczej Pojęcie wolności gospodarczej w tej ustawie ma to samo znaczenie co do poprzedniej. Niemniej jednak ta wolność została mocno ograniczona. Poszerzony został zakres koncesji i wprowadzono dodatkową kategorię c...

Zagraniczna polityka gospodarcza - rodzaje i instrumenty

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Stefan Stępień
 • Polityka gospodarcza
Pobrań: 147
Wyświetleń: 651

Zagraniczna polityka gospodarcza - rodzaje i instrumenty. Zagraniczna polityka gospodarcza to oddziaływanie państwa na stosunki wymiany gospodarczej z zagranicą. Jest to zatem polityka skierowana na regulację przepływu między danymi państwami towarów, usług, kapitału finansowego i ludzkiego.

Zjawisko inflacji w III RP- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Stefan Stępień
 • Polityka gospodarcza
Pobrań: 112
Wyświetleń: 721

Zjawisko inflacji w III RP. Średnia roczna inflacja w stosunku do roku poprzedniego 1989 251,1 % 1990 585,8 % 1991 70,3 % 1992 43,0 % 1993 35,3 % 1994 32,2 % 1995 27,8 % 1996 19,9 % 1997 14,9 % 1998 11,8 % 1999 7,3 % 2000 10,1 % 2001 5,5 % 2002 1,9 % 2003 0,8 % 2004 ...

Agraryzm- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Stefan Stępień
 • Współczesne ruchy polityczne
Pobrań: 336
Wyświetleń: 2716

Pojęcie, źródła i rozwój Łac. to rola, ziemia, pole, dotyczący roli. Początkowo nazwa odnosiła się do chłopskiego ruchu politycznego a zastosował ją w 1901 r. Albert von Schaffie. Potem stosowana również do ideologii i doktryn. Prof. Jan Ziembiński(UMCS) def. agraryzm jako doktrynę społeczno - poli...

Anarchizm - idee i nurty

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Stefan Stępień
 • Współczesne ruchy polityczne
Pobrań: 392
Wyświetleń: 1358

Anarchizm - idee i nurty Anarchizm indywidualistyczny - pełna i absolutna wolność jednostki - unikanie podporządkowania grupowym formom współżycia, które są warunkowo dopu...

Doktryna polityczna i klasyfikacje- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Stefan Stępień
 • Współczesne ruchy polityczne
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1071

Doktryna polityczna + klasyfikacje Doktryny polityczne- z j. Łacinskiego- nauczanie, nauka bądź wiedza, obecnie często pejoratywny wydźwięk, bo mylone z doktrynarstwem- oderwanie od rzeczywistości, teoretycznie jest to usystematyzowany i rozwinięty zespół poglądów odnoszących się do społeczeństwa, ...