Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - strona 37

Doktryna socjalnej demokracji- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Stefan Stępień
 • Współczesne ruchy polityczne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 707

Doktryna socjalnej demokracji SOCJALIZM DEMOKRATYCZNY (socjalizm po II wojnie światowej, deklaracja frankfurcka) Historia - już w II poł. XIX w. w sporach komunistów z socjalistami - w końcu XX wieku zawierają idee lassalizmu, fa...

Encykliki społeczne- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Stefan Stępień
 • Współczesne ruchy polityczne
Pobrań: 427
Wyświetleń: 1785

Encykliki społeczne Leon XIII Rerum novarum (1891) - krytyka marksistowskiej teorii socjalizmu, prawo robotników do własnych organizacji zawodowych, dopuszczalne przypadki interwencji państwowej w dziedzinie socjalnej (ochrona własności prywatne...

Etapy rozwoju liberalizmu- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Stefan Stępień
 • Współczesne ruchy polityczne
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1176

Etapy rozwoju liberalizmu Liberalizm klasyczny - schyłek XVII w. do połowy XIX w, reprezentowany przez Locka, Monteskiusza, Diderota, Smitha, Woltera, Benthama, J.S. Milla (prekursor nowego nurtu) - koncentrował się na zagadnieniu upr...

Eurokomunizm- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Stefan Stępień
 • Współczesne ruchy polityczne
Pobrań: 98
Wyświetleń: 854

Eurokomunizm - poglądy zachodnich partii komunistycznych, głównie włoskiej, francuskiej i hiszpańskiej ukształtowane w latach 70. i 80. XX wieku. - 1974 r - 19 zachodnich partii komunistycznych odrzucili napiętnowaną stalinizmem doktrynę marksiz...

Funkcje ideologii i doktryn- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Stefan Stępień
 • Współczesne ruchy polityczne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 679

Funkcje ideologii i doktryn Kształtują świadomość społeczną i polityczną grup społecznych Schematy poznania rzeczywistości- klucz do pojmowania świata Aksjologiczna- kryterium oceny przeszłości, teraźniejszości, kształtowania przyszłości Integracyjna(dotyczy jednostki)- integracja osobowości jed...

Główne wartości i idee konserwatyzmu- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Stefan Stępień
 • Współczesne ruchy polityczne
Pobrań: 154
Wyświetleń: 672

Główne wartości i idee konserwatyzmu. Człowiek - odpowiedź na pytanie, kim jest człowiek? Jest to koncepcja odwrotna do liberalnej (antyindywidualistyczna). Podziela arystotelesowski pogląd o społecznej naturze człowieka - coś ukierunkowuje nas do życia we wspólnocie. Jesteśmy istotą wspólnotową. Je...

Główne zasady liberalizmu- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Stefan Stępień
 • Współczesne ruchy polityczne
Pobrań: 140
Wyświetleń: 623

Główne zasady liberalizmu Liberalizm - postawa uważająca wolność za najważniejszą wartość, jednostka w centrum zainteresowania. Płaszczyzna filozoficzna liberalizmu: -indywidualistyczna koncepcja człowieka i społeczeństwa -swoiście pojmowany ega...

Jak się zreformował komunizm po roku 1989- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Stefan Stępień
 • Współczesne ruchy polityczne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 497

Jak się zreformował komunizm po 89? 1989 - początek dekomunizacji. Postawa ortodoksyjna - część partii uznała, że upadek komunizmu w Europie nie powinien mieć wpływu na doktrynę; nie trzeba nić zmieniać, cel jest nadal aktualny np.

Komunizm według Marksa- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Stefan Stępień
 • Współczesne ruchy polityczne
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1127

Komunizm wg Marksa Dzieła Marksa i Engelsa, samodzielnie i wspólnie, tworzą teoretyczną podstawę komunizmu współczesnego - marksistowskiego. Przyjaźń, ścisła współpraca, wspólnota poglądów politycznych sprawiły, że można ich myśli omawiać w jednym haśle - komunizmu marksistowskiego. Nazywa się tak,...

Komunizm- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Stefan Stępień
 • Współczesne ruchy polityczne
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1050

Nazwa i pojęcie Łac. communis - wspólny. Wyraz ten pojawił się po raz pierwszy w 1840 r. u Anglików. Nazwa to obejmuje myśl i ruchy komunistyczne, ustrój społeczny - komunę. Kryterium realizmu jest podstawą do rozróżnienia komunizmu utopijnego i naukowego(komunizm marksistowski). Komunizm marksis...