Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - strona 38

Konserwatywne partie pollityczne i ich wpływy- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Stefan Stępień
 • Współczesne ruchy polityczne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 791

Konserwatywne partie pol. i ich wpływy Konserwatyzm - najstarszy ruch w wielu państwach. Wyjątki: Francja, Grecja, Portugalia, Hiszpania: gdzie przez długi czas funkcjonowały reżimy dyktatorskie. We Francji odrodził się wokół gen. de Gaulle'a. We Włoszech nie odgrywał zbyt dużej roli. Silne ruchy k...

Konserwatyzm- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Stefan Stępień
 • Współczesne ruchy polityczne
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1309

Łac. zachowywanie, pozostawianie bez zmian. Nazwy tej używano w średniowieczu na określenie tych, którzy dbali o stan murów miejskich. Za źródło konserwatyzmu uważa się rewolucję francuską, wcześniej był on raczej niedojrzały. Klasykiem konserwatyzmu jest

Liberalizm- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Stefan Stępień
 • Współczesne ruchy polityczne
Pobrań: 469
Wyświetleń: 1295

Łac. libertas - wolność. Liberalna myśl rozwijała się od czasów XVII w.(Monteskiusz, Locke). Po raz pierwszy w intencjach politycznych nazwę liberalizm wykorzystali jednak dopiero w 1812 r. w Kortezach hiszpańskich parlamentarzyści nazywanie liberales. U powstania liberalizmu jako ideologii polityc...

Libertarianizm- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Stefan Stępień
 • Współczesne ruchy polityczne
Pobrań: 133
Wyświetleń: 756

Libertarianizm  Funkcjonuje od lat 60-tych w amerykańskiej myśli politycznej. Początkowo obejmowano tym terminem wszystkie nurtu neoliberalizmu amerykańskiego XX w. Później zawężono jego sens do kręgu kontynuatorów myśli Ludwiga von Misesa....

Międzynarodowe organizacje ruchu chadeckiego- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Stefan Stępień
 • Współczesne ruchy polityczne
Pobrań: 98
Wyświetleń: 812

Międzynarodowe org. ruchu chadeckiego Partie chrześcijańsko- demokratyczne w 1947 r. utworzyły organizację określaną jako Nowe Ekipy Międzynarodowe. Spotkania Ekip Międzynarodowych zapoczątkowane zostały na początku lat 20. przez kontakty chadecji włoskiej z francuską. Współpraca została jednak prz...

Międzynarodowe struktury konserwatywne- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Stefan Stępień
 • Współczesne ruchy polityczne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 434

Międzynarodowe struktury konserwatywne (międzynarodówka demokratyczna) Najważniejszym organem IDU (Międzynarodowa Unia Demokratyczna) jest Konferencja Liderów Partyjnych, w skład, której wchodzą przewodniczący partii członkowskich. Konfere...

Myśl i etapy rozwoju socjaldemokracji- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Stefan Stępień
 • Współczesne ruchy polityczne
Pobrań: 154
Wyświetleń: 721

Myśl i etapy rozwoju socjaldemokracji Początki przypadają na przełom XIX i XX w. Najsilniejszy był ruch niemiecki (SPD), początkowo traktowany krytycznie (10% poparcia). Uznanie z czasem zwiększało się na podstawie obserwacji Rosji, gdzie próbowano wprowadzić socjalizm radykalny. I etap - przypada...

Myśl społeczno-polityczna islamu

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Stefan Stępień
 • Współczesne ruchy polityczne
Pobrań: 126
Wyświetleń: 966

Myśl społeczno-polityczna islamu Na szczycie hierarchii pozostaje niezmiennie idea Boga-Allaha, której podporządkowane są inne idee, w tym społeczne: Idea człowieka - w cieniu potęgi Allaha - brak potrzeby rozważań o człowieku aż do momentu pojawienia się islamskiej teologii spekulatywnej, podjęt...

Nacjonalizm - klasyfikacja, rodzaje, nurty

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Stefan Stępień
 • Współczesne ruchy polityczne
Pobrań: 357
Wyświetleń: 1953

Nacjonalizm Nazwa :nacjonalizm” pochodzi od słowa: naród (łac. natio). Używane coraz szerzej od ok. połowy XIX w. występuje najczęściej jako oznaczenie procesów narodowotwórczych, ruchów narodowych, stanu świadomości jednostkowej lub grupowej, idei państwa narodowego i ideologii narodowej. Elementy...

Nacjonalizm- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Stefan Stępień
 • Współczesne ruchy polityczne
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1071

Pojęcie, nacjonalizm a patriotyzm. Rozwijał się wraz z rozwojem narodów a dojrzałą postać przybrał w XVIII w. Do wieku XX przeniknął cały świat. Nazwa pochodzi od słowa naród. Nacjonalizm uznaje naród własny jako priorytet, każdy naród jednak uznaje za niepowtarzalny, wypracowany w