Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - strona 39

Neoanarchizm- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Stefan Stępień
 • Współczesne ruchy polityczne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 532

Neoanarchizm ANARCHIZM WSPÓŁCZESNY - po II wojnie światowej rozwój piśmiennictwa anarchistycznego - niepokoje studenckie lat 60. Określenie stosunku do liberalizmu i komunizmu - tak jak liberalizm domaga się wolności - tak jak komuniści żąda...

Nowa lewica i kontrkultura- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Stefan Stępień
 • Współczesne ruchy polityczne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 490

Nowa lewica i kontrkultura - ok.1960 roku, oznaczenie radykalnych ruchów i ideologii lewicowych, nieprzyjmujących perspektywy myślowej „starej lewicy”, stojącej na gruncie komunizmu mark...

Nurty ekologizmu- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Stefan Stępień
 • Współczesne ruchy polityczne
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1267

Nurty ekologizmu 4. 1. Wspólne założenia wszystkich nurtów Ekologizmu Do wspólnych założeń wszystkich nurtów ekologi­zmu należy odwoływanie się do ustaleń nauk ekologicznych podkreślających współzależność elementów całego ekosystemu (środowiska naturalnego, śro­dowiska, otoczenia przyrodniczego). ...

Nurty feminizmu i główne hasła- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Stefan Stępień
 • Współczesne ruchy polityczne
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1036

Nurty feminizmu i główne hasła Feminizm liberalny Feminizm liberalny nawiązuje do ideologii liberalizmu Uchodzi za najbardziej zracjonalizowany, najszerzej akceptowany i jednocześnie naj­skuteczniejszy nurt ideologii feminizmu. Podziela ideę na...

Nurty filozofii politycznej konserwatyzmu- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Stefan Stępień
 • Współczesne ruchy polityczne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 910

Nurty filozofii politycznej konserwatyzmu 1. Kryterium: przedmiot stosunku do zmian społecznych, istniejącej rzeczywistości a) konserwatyzm status quo - Przekonanie, ze istniejący ład społeczny jest optymalny. Nie ma potrzeby, żeby g...

Ordoliberalizm- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Stefan Stępień
 • Współczesne ruchy polityczne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 763

Ordoliberalizm Powstał dzięki osiągnięciom tzw. szkoły freiburskiej. Nazwa pochodzi od roczników „Ordo”, w których założyciele publikowali swoje prace. Walter Eucken - założyciel szkoły freiburskiej. Ojciec duchowy ordoliberałów. Poszukiwał rozwiązań liberalnych zespalających fakty historyczne i d...

Pacyfizm ( idee, twórcy, nurty)- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Stefan Stępień
 • Współczesne ruchy polityczne
Pobrań: 427
Wyświetleń: 2821

Pacyfizm ( idee, twórcy, nurty) Idea pokoju Pokój jest naczelną, przewodnią ideą i równocześnie najwyższą wartością pacyfizmu. Jako taka idea i wartość, uchodzi za przeciwieństwo wojny w sen­sie konfliktu między zorganizowanymi społecznościami. Jednakże brak wojny idea pokoju jest wprawdzie warunk...

Pacyfizm- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Stefan Stępień
 • Współczesne ruchy polityczne
Pobrań: 553
Wyświetleń: 2359

Pacyfizm - myśliciele, idee itd. Nazwa „pacyfizm” pochodzi od łacińskiego słowa pacificus — wprowadzający pokój. Nazwa „pacyfizm", współcześnie oznaczająca zarówno myśl, jak i ruchy dotyczące zachowywania pokoju, pojawiła się dopiero w 1901 roku. Nazwę „pacyfizm" zaproponował Francuz E. A...

Podejęcia polityczne i ekonomiczne konserwatyzmu- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Stefan Stępień
 • Współczesne ruchy polityczne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 511

Podejścia polityczne i ekonomiczne konserwatyzmu Koncepcja ustroju politycznego: Pierwotnie opowiadali się za monarchią absolutną oraz konstytucyjną. Uznają status quo (tam gdzie monarchia uznają monarchie itd), potępiając dyktaturę. O...

Podstawy ideolog-doktrynalne chadecji- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Stefan Stępień
 • Współczesne ruchy polityczne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 581

Podstawy ideolog-doktrynalne chadecji Główna rolę odegrały tu dwie wspominane już przeze mnie encykliki społeczne Leona XIII. Historycy i badacze są zgodni, co do roli papieża Leona XIII w usankcjonowaniu prawowierności chadecji wobec władz kości...