Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - strona 40

Pojęcia ogólne- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Stefan Stępień
 • Współczesne ruchy polityczne
Pobrań: 98
Wyświetleń: 882

Idee, ideologie, teorie i programy - to wszystko formy myśli politycznej. Doktryny polityczne - naukowe ujęcie różnych form myśli politycznej(idei, ideologii, filozofii). Mogą być wykorzystane przez ruchy polityczne jako podstawa ich progr...

Pojęcie ideologii i struktura- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Stefan Stępień
 • Współczesne ruchy polityczne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1078

Pojęcie ideologii i struktura Ideologia- z j. Greckiego idea+ logos, postać, pojęcie, wyobrażenie czegoś, myśl przewodnia- to idea; logos to nauka, słowo, rozum; „nauka o ideach”, do obiegu wprowadził Antoine Destutt de Tracy w XV w. W opracowaniu „Elementy Ideologii”- nauka o prawidłowościach i za...

Poparcie dla ruchu liberalnego w Europie- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Stefan Stępień
 • Współczesne ruchy polityczne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 385

Poparcie dla ruchu liberalnego w Europie Klasyfikacja wg kryterium poparcia wyborczego: 0-15% - ugrupowania małe 15-30% - ugrupowania średnie Ponad 30% - ugrupowania duże Bierze się średnią na przestrzeni lat, ponieważ scena polityczna

Populizm i jego nurty- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Stefan Stępień
 • Współczesne ruchy polityczne
Pobrań: 490
Wyświetleń: 2002

Populizm i jego nurty Nurty populizmu Według kryterium czasu rysuje: historyczny (klasyczny) i nurt współczesny. Do populizmu współczesnego należą przejawy populizmu ukształtowane w Ameryce Łacińskiej, krajach postkolonialnych, krajach komunistyc...

Rasizm- doktryna i twórcy

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Stefan Stępień
 • Współczesne ruchy polityczne
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1176

Rasizm - doktryna i twórcy Tezy składające się na pojęcie rasizmu w sensie ideologii i doktryny: teza o istnieniu ras wyższych- o lepszych cechach i większej wartości teza o wrodzonych różnicach fizycznych i psychicznych miedzy rasami ludzkimi- podstawa selekcji RS wyższych i niższych teza o szk...

Rasizm- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Stefan Stępień
 • Współczesne ruchy polityczne
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1449

Pojęcie rasy i rasizmu Rasizm Wywodzi się od słów ogólnie oznaczających rasę. Rasa ludzka to ukształtowana biologicznie duża populacja ludzka o określonych cechach fizycznych, które są dziedziczne. Uzewnętrznia się przez to, co widzisz w lustrze. Zróżnicowanie to powstaje, bo ludzie muszą się dosto...

Ruch ekologizmu - myśl i ruch

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Stefan Stępień
 • Współczesne ruchy polityczne
Pobrań: 182
Wyświetleń: 791

Ruch ekologizmu - myśl i ruch Źródła Ekologizmu Źródła myśli politycznej ekologizmu można podzielić na bezpośrednie i pośrednie. Te pierwsze obejmowane są nazwą „ruchy ekologiczne", te drugie zaś polegają na poszukiwaniu wątków ekologizmu w całej myśli ludzkiej. 1. Ruchy ekologiczne jako źród...

Ruch Liberalny w Europie Zachodniej- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Stefan Stępień
 • Współczesne ruchy polityczne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 966

Ruch Liberalny w Europie Zachodniej Liberalny ruch polityczny - zrodzony w Europie (Anglia - kolebką, strukturą prototypową było ugrupowanie Wigów zmierzający do obalenia monarchii) 1688-89 - chwalebna rewolucja - powrót do idei liberalnyc...

Ruch polityczny a ruch społeczny- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Stefan Stępień
 • Współczesne ruchy polityczne
Pobrań: 385
Wyświetleń: 833

Ruch pol. a ruch społeczny Ruch społeczny Def. J. Szczepańskiego- powstaje, gdy większa ilość ludzi świadomie, celowo i wspólnie dąży do realizacji wspólnego celu stosując te same metody działania i kierując się wspólnymi wartościami, powołując się na tą samą ideologię. Interes zbiorowości wyraża...

Ruch syjonistyczny- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Stefan Stępień
 • Współczesne ruchy polityczne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 721

Ruch syjonistyczny Określenie tej ideologii „syjonizm” wprowadził w 1890r. Natan Birnbaum. Pochodzi od nazwy wzgórza Syjon, na którym znajduje się grób króla Dawida- twórcy silnego, zjednoczonego państwa żydowskiego z XI-XII w.p.n.e. Syjonizm na...