Ruch syjonistyczny- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 56
Wyświetleń: 728
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ruch syjonistyczny- opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Ruch syjonistyczny
Określenie tej ideologii „syjonizm” wprowadził w 1890r. Natan Birnbaum. Pochodzi od nazwy wzgórza Syjon, na którym znajduje się grób króla Dawida- twórcy silnego, zjednoczonego państwa żydowskiego z XI-XII w.p.n.e.
Syjonizm nawiązuje do wyrosłej z religii judaistycznej koncepcji „narodu wybranego”, w tym przypadku narodu żydowskiego. Początkowo ideologia nawoływała do utworzenia państwa żydowskiego w Palestynie, zaś po powstaniu państwa Izrael do rozwijania solidarności wszystkich Żydów rozproszonych na świecie z jego celami i interesami Uznaje rozproszonych Żydów za członków jednolitego „ogólnoświatowego narodu”.Narodziny syjonizmu były następstwem wzrostu antysemityzmu. Do powstania kapitalizmu skupiała się na lichwiarskich przywilejach Żydów i unikaniu przez nich pracy w sferach produkcji materialnej.
Jednolita ideologię ruchu syjonistycznego sformułował Theodor Herzl:
- rozpoczynał od ukazywania przejawów antysemityzmu
- poszukując sposobów eliminacji antysemityzmu, początkowo opowiadał się za asymilacją ludności żydowskiej.
- potem, starał się wywołać szeroką dyskusję nad kwestią żydowską
- wypowiadał się w imieniu „ludzi bez ziemi” i „ziemi bez ludzi”
- wysuwał propozycje utworzenia państwa żydowskiego, po uzyskaniu odpowiedniego terytorium i przy poparciu międzynarodowym, na początku Argentyna potem Palestyna
- doprowadził do zwołania w Bazylei I Kongresu Syjonistycznego, na którym przewidziano utworzenie państwa żydowskiego w Palestynie, powołano także Światową Organizację Syjonistyczną. W maju 1948 roku powstało państwo Izrael, na podstawie decyzji ONZ.
Jego koncepcja państwa opierała się na idealnych założeniach: opowiadał się za republiką arystokratyczną o charakterze demokratycznym, państwie socjalistycznym ze słoneczną perspektywą wolności, szczęścia i honoru, pozbawioną klasowego wyzysku, szanująca prawa mniejszości narodowych i zachowująca neutralność w stosunkach międzynarodowych. Miało to być państwo powszechnego szkolnictwa, 7-godzinnego dnia pracy i zabezpieczenia socjalnego dla niezdolnych do pracy. Miało być wzorem dla innych państw i stwarzające azyl dla prześladowanych.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz