Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - strona 41

Socjalizm arabski- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Stefan Stępień
 • Współczesne ruchy polityczne
Pobrań: 98
Wyświetleń: 756

Socjalizm arabski Twórcą teorii SA jest Mustafa as-Sibai. Jego teoria podkreślała konieczność troski państwa o wspólne interesy obywateli. Przyznaje jednostce prawo do ochrony życia i zdrowia, prawo do wolności, do nauki i pracy oraz umia...

Socjalizm- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Stefan Stępień
 • Współczesne ruchy polityczne
Pobrań: 140
Wyświetleń: 868

Łac. nazwa podkreśla łączenie ludzi, ich społeczny charakter. Sama nazwa dla oznaczenia ideologii politycznej pojawiła się na początku XIX w. Są sporne daty: włoska, brytyjska i francuska. Ideologia socjalizmu wyrosła jako sprzeciw wobec indywidualizmu liberalnego. W opozycji socjalizm zaproponował...

Teologia wyzwolenia- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Stefan Stępień
 • Współczesne ruchy polityczne
Pobrań: 112
Wyświetleń: 665

Teologia wyzwolenia Radykalny nurt myśli politycznej i społecznej części kleru katolickiego w Ameryce Łacińskiej. Teologia wyzwolenia podjęła problemy katolików latynoamerykań...

Trockizm- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Stefan Stępień
 • Współczesne ruchy polityczne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 567

Trockizm Nazwa koncepcji ideologiczno-politycznej głoszonej przez Lwa Trockiego, powstała w ZSRR w toku sporu o taktykę partii bolszewickiej i światowego ruchu komunistycznego. Lew Trocki (Lejba Bronstein) - organizator Armii Czerwonej i militaryzacji kraju. Najbliższy współpracownik Lenina i najz...

Ustrój państwa w liberalizmie- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Stefan Stępień
 • Współczesne ruchy polityczne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 742

Ustrój państwa w liberalizmie Instytucja państwa została uzasadniona koniecznością ochrony i uzgadniania wolności jednostek popadających ze sobą w sprzeczności. Granice władzy państwowej zakreśla zasada rządów prawa, które po uzgodnieniu z prawem naturalnym przybierało szaty uprawnień naturalnych, ...

Wolność i równość w liberalizmie- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Stefan Stępień
 • Współczesne ruchy polityczne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 322

Wolność i równość w liberalizmie Wolność w sensie negatywnym: brak zewnętrznej ingerencji w działania człowieka, wartości jednostki są internalizowane, państwo ma zabezpieczyć jednostkę przed przemocą i przymusem, zapewniając jej swobodę wyboru, brak wartości absolutnych. Wolność od przemocy. Woln...

Wolność w ruchach politycznych - przekrojowo przez wszystkie ruchy

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Stefan Stępień
 • Współczesne ruchy polityczne
Pobrań: 112
Wyświetleń: 700

Wolność w ruchach politycznych - przekrojowo przez wszystkie ruchy Anarchizm: - idea przewodnia - pełnia wolności dla wyboru celów spontanicznego i kreatywnego działania jednostek i grup społecznych - pełna wolność czyni ludzi w pełni odpowiedzialnymi za swoje czyny - dąży do syntezy

Założenia polityczno-ustrojowe chadecji- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Stefan Stępień
 • Współczesne ruchy polityczne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1561

Założenia polityczno-ustrojowe chadecji Ustrojem politycznym propagowanym przez chrześcijańskich demokratów jest demokracja, która szczególny nacisk kładzie na rozwój wszelkich form samorządności lokalnej i zasadę pomocniczości. Wynika to z poglądu, że na najniższych szczeblach życia publicznego na...

Demokratyzacja państw ameryki północnej i południowej na przełomie xx ...

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Waldemar Paruch
 • Historia najnowsza powszechna
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1204

Demokratyzacja państw ameryki północnej i południowej na przełomie xx i xxi wieku Ameryka Łacińska jest tym regionem, gdzie Stany Zjednoczone najczęściej w okresie ostatnich stu lat podejmowały próby szerzenia demokracji. Najwięcej przypadło na okres

Światowy kryzys ekonomiczny 1929- 1933- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Waldemar Paruch
 • Historia najnowsza powszechna
Pobrań: 161
Wyświetleń: 861

Światowy kryzys ekonomiczny 1929- 1933. Szybki rozwój gospodarki amerykańskiej w latach 20-tych XX wieku nosił w sobie zalążki poważnego kryzysu ekonomicznego. Produkcja przemysłowa w ciągu dekady wzrosła znacznie bardziej niż poziom zarobków. Na skutek tego ogromne masy towarów trafiających na ryn...