Ustrój państwa w liberalizmie- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 28
Wyświetleń: 812
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ustrój państwa w liberalizmie- opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Ustrój państwa w liberalizmie
Instytucja państwa została uzasadniona koniecznością ochrony i uzgadniania wolności jednostek popadających ze sobą w sprzeczności. Granice władzy państwowej zakreśla zasada rządów prawa, które po uzgodnieniu z prawem naturalnym przybierało szaty uprawnień naturalnych, praw człowieka, praw obywatela. Państwo jako konieczność, ideałem byłby zupełny jego brak, jawi się w liberalizmie jako państwo minimalne całkowicie dobrowolne albo przymusowe. Rola państwa w zakresie utrzymywania porządku wewnętrznego i obrony zewnętrznej oraz ścisłego rozgraniczania sfery prywatnej od sfery publicznej. Wraz z ewolucją liberalizmu wzrastało przekonanie o pozytywnej roli państwa jako siły integrującej życie społeczne i ekonomiczne, czynnika utrwalającego wartości etyczne i uzgadniającego promowane idee wolności, równości, sprawiedliwości. Liberalizm klasyczny żywił nieufność do wiązania liberalizmu politycznego w ustroju państwa z demokratyzmem.
Liberalizm demokratyczny zachowując elementy właściwe liberalizmowi łączy je w różny sposób elementami demokratyzmu wyrażanym ustrojowymi zasadami: demokracji pośredniej i bezpośredniej, systemu przedstawicielskiego, trójpodziału władzy, rządów prawa, większości.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz