Ruch polityczny a ruch społeczny- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 385
Wyświetleń: 784
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ruch polityczny a ruch społeczny- opracowanie - strona 1 Ruch polityczny a ruch społeczny- opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Ruch pol. a ruch społeczny
Ruch społeczny
Def. J. Szczepańskiego- powstaje, gdy większa ilość ludzi świadomie, celowo i wspólnie dąży do realizacji wspólnego celu stosując te same metody działania i kierując się wspólnymi wartościami, powołując się na tą samą ideologię.
Interes zbiorowości wyraża cel ruchu- np. postulat zrównania wobec prawa, ruch pacyfistyczny, tworzenie nowego porządku, ruchy globalistyczne, anty i alterglobalizm. Najistotniejsze cechy charakteryzujące ruch społeczny( a odróżniające od ruchu politycznego, bo czasem granica jest płynna)
spontaniczność poczynań(wynik niepokoju, reakcja na niekorzystną sytuację, to nie oznacza żywiołowości, żywiołowość- brak elementu sterowania, tu tylko na początku ruch społeczne przyjmują z czasem formułę działania- powstania samoobrony)
masowość i zespołowość działań (zmierzających do zmiany sytuacji, strona ilościowa- podstawą ruchu duże grupy społeczne, jakościowa działanie w interesie dużych grup społecznych)
celowość działań(cel integruje, tworzy więź grupową)
strategia i taktyka działań(często wypracowywana w czasie)
określone środki mobilizacji członków ruchu(ulotki, happening)
przebiega w czasie(nie jest to wydarzenie jednostkowe, prace, ciąg zjawisk, nasila się w czasie, spada, odradza)
na ogół są to ruch pozarządowe(część społeczeństwa obywatelskiego, czasem władza, próbuje ignorować, stworzyć sobie podstawę)
stopień ideologizacji ruchu(w jego rozwiniętej formie)
Ruch polityczny
Ruch polityczny to szczególny rodzaj ruchu społecznego, granicą oddzielającą jest różnica w celach zdobycia władzy, władza jest instrumentem do urzeczywistnienia założeń ruchu; ruchy dążące do zmiany lub umocnienia istniejących warunków w drodze zdobycia władzy. Tokarczyk- działalność partii politycznej i organizacji społecznych z nią związanych, zmierzających do zdobycia i utrwalenia i wykorzystania władzy politycznej w celu realizacji interesów sił społecznych reprezentowanych przez ten ruch(def. Sensu stricte). Gdy brak w państwie wolności działania partii politycznej ruch społeczny może pełnić funkcje partii politycznej(solidarność w PRL), masowa, celowa, czasem spontaniczna, o ponadpartykularnym zasięgu, formie działania.
Cechy ruchu politycznego:
wyższy stopień artykulacji celów, przetworzone przez doktrynę i program polityczny
bardziej sprecyzowane metody działania
doskonalsza, bardziej rozwinięta struktura organizacyjna
zasada członkostwa
skonkretyzowana baza społeczna- identyfikacja ze środowiskiem, pozycją materialno-społeczną
wiodącą rolę odgrywa partia polityczna, która pełni funkcję społeczną


(…)

…- ruch ludowy
Klasyfikacje ruchów politycznych
Znana jest klasyfikacja ruchów społecznych i politycznych na:
najstarsze(które zeszły już ze sceny politycznej)
stare(schodzące ze sceny politycznej)
nowe(wchodzące na scenę polityczną)
Każdy z nich może być opisywany za pomocą następujących kryteriów: potrzeb, interesów, celów, konfliktu, siły społecznej, więzi wewnętrznej, organizacji, formy działania

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz