Pacyfizm ( idee, twórcy, nurty)- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 700
Wyświetleń: 3129
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pacyfizm ( idee, twórcy, nurty)- opracowanie - strona 1 Pacyfizm ( idee, twórcy, nurty)- opracowanie - strona 2 Pacyfizm ( idee, twórcy, nurty)- opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Pacyfizm ( idee, twórcy, nurty)
Idea pokoju
Pokój jest naczelną, przewodnią ideą i równocześnie najwyższą wartością pacyfizmu. Jako taka idea i wartość, uchodzi za przeciwieństwo wojny w sen­sie konfliktu między zorganizowanymi społecznościami. Jednakże brak wojny idea pokoju jest wprawdzie warunkiem koniecznym, ale niewystarczającym do istnienia pokoju. Idea pokoju zakłada nadto przynajmniej jego trwałość, a nawet wieczność. W ujęciu statycznym pokój przejawia się w jego trwaniu, w ujęciu dynamicznym zaś w ciągłym jego umacnianiu.
Idea wojny
Wojna przejawia się w gwałtownym konflikcie zbrojnym między zorganizowanymi społecznościami posługującymi się siłą i przemocą. Jako taka, wojna jest przeciwieństwem pokoju. Pacyfizm dopuszcza w zasadzie wojnę psychologiczną, ideologiczną, ekonomiczną, wespół określane mianem „zimna wojna". Od­rzuca natomiast większość rodzajów wojen militarnych.
Idea człowieka
Człowiek, pozostający w zgodzie z ideami pacyfizmu, nazywany jest pacyfistą. Dla zachowywania takiej zgodności zmuszony jest do odrzucenia militaryzmu, imperializmu, rasizmu, nacjonalizmu, faszyzmu i socjalizmu. Każdemu pacyfiście bliskie są idee humanita­ryzmu, braterstwa, przyjaźni, egalitaryzmu, internacjonalizmu i kosmopolity­zmu. Ideę pacyfisty wykluczają koncepcje uznające naturę ludzką za złą lub za dobrą. Jedynie koncepcja plastycznej natury ludzkiej, podatnej zarówno na dobro, jak i zło, stwarza lo­gicznie możliwości kształtowania człowieka pacyfisty.
Idea społeczeństwa
Wszystkie koncepcje społeczeństwa pacyfistycznego wyróżnia postulat harmonijnego współżycia jednostek ludzkich i grup społecznych. Pacyfistyczne spo­łeczeństwo obywatelskie nie potrzebuje dla zachowywania pokoju pomocy ze strony władzy państwowej. Pacyfistyczne społeczeństwo polityczne natomiast jedynie dzięki władzy państwowej może realizować swoje pacyfistyczne cele. Z harmonijnym społeczeństwem pacyfistycznym pozostają w zgodzie różnorodne doktryny solidaryzmu społecznego, kłócą się zaś z nim wszelkie doktryny walk społecznych. Idea państwa
Ideałem pacyfizmu, który byłby zdolny do uniknięcia wszystkich trudności w realizacji pokoju na świecie, pozostaje niezmiennie ustanowienie jednego państwa ogólnoświatowego.
Idea zmiany
Zmiany, dokonywane zgodnie z zaleceniami pacyfizmu, nie mogą się opierać na przemocy, gwałcie, sile, rewolucji, wojnie, militaryzmie. Formą oporu są, więc demonstracje (ruchome, stojące, siedzące), marsze uliczne, blokady uliczne, pikietowanie, protesty (słowne, pisemne, plastyczne), bojkoty (poli­tyczne, ekonomiczne, kulturalne), petycje, prośby, memoranda, listy itd.
Nurty pacyfizmu
Podział nurtów pacyfizmu na podstawie kryteriów:

(…)


Constantin F. de Volney Do tradycji pacyfizmu francuskiego nawiązywał Charles de Gaulle Pacyfista progresywny Pierre Teilhard de Chardin Pacyfizm niemiecki
Christiana Wolffa Przedstawiciel pacyfizmu moralistycznego i pacyfizmu legalistycznego - Immanuel Kant Johann Gottlieb Fichte Pacyfizm angielski
William Penn
Dawid Hunie
Robert Owen
Russell Bertrand Arthur William Russell
Pacyfizm amerykański
William…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz