Główne wartości i idee konserwatyzmu- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 217
Wyświetleń: 812
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Główne wartości i idee konserwatyzmu- opracowanie - strona 1 Główne wartości i idee konserwatyzmu- opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Główne wartości i idee konserwatyzmu. Człowiek - odpowiedź na pytanie, kim jest człowiek? Jest to koncepcja odwrotna do liberalnej (antyindywidualistyczna). Podziela arystotelesowski pogląd o społecznej naturze człowieka - coś ukierunkowuje nas do życia we wspólnocie. Jesteśmy istotą wspólnotową. Jednostka jest częścią pewnej całości i nie jest wartością absolutną. Człowiek ma obowiązek działania na rzecz siebie i na rzecz wspólnoty. Przekonanie o niedoskonałości ludzkiej natury. Sceptycyzm wobec możliwości rozwojowych człowieka oraz wobec potęgi ludzkiego rozumu. Stawiają doświadczenie nad rozumem.
L. Salzberry - „Gram doświadczenia wart jest tyle, co tona teorii”
E. Burke - „Rozum nie może dostarczyć niczego, co by pogodziło sprzeczność”
Konserwatyści jako zaletę uważają pragmatyzm działania. Było to podbudowane nauką o grzechu pierworodnym, z której wynika, ze człowiek jest istotą ułomną, ale mimo to człowiek się podnosi. Konserwatyści mają do człowieka więcej nieufności niż zaufania w odniesieniu do wyboru miedzy dobrem a złem. Życie społ-polit powinno uwzględniać naturę człowieka, która posiada nie tylko jasne strony. Projekty powinny być konstruowane na realnych założeniach.
Tradycja - ogromna wartość stanowiąca wyraz mądrości grupowej i społecznej. Jest przeciwstawieniem mądrości jednostkowej postrzeganej jako pozorna. W kształtowaniu tradycji wybitna rola przypada jednostkom, które posiadają szczególny autorytet wynikający z nabytej mądrości.
Antyegalitaryzm - naturalna nierówność ludzi, z której wynikają nierówności społeczne, polityczne i gospodarcze. Ludzie są nierówni, ale powinni być jak równi ze względu na godność istoty ludzkiej, do której każdy ma prawo mimo różnic intelektualnych i fizycznych.
Społeczeństwo - stanowi organizm. Głoszenie idei społeczeństwa organicznego, zbudowanego podobnie jak organizm ludzki. Stanowi wspólnotę zbudowaną z jednostek powiązanych więzami pierwotnymi. Następnie wchodząc w relacje tworzymy więzy wtórne. Więzy pierwotne sprawiają, że dążymy do wspólnoty. Poszczególne wspólnoty tworzą hierarchię: rodzina…wspólnota ogólnoludzka. Jednostka musi korelować swoje interesy z dobrem wspólnotowym. Interes wspólnotowy stoi nad dobrem jednostki.
Naród - organiczny związek pokoleń przeszłych, teraźniejszych i przyszłych. Zwornikiem narodu jest tradycja narodowa. Wolność - pozytywnie interpretowana. Człowiek jest wolny jako cząstka składowa organicznego społeczeństwa, z którym czuje więź. Pojedynczy człowiek jest istotą niedoskonałą, jest skazany na posiłkowanie się rozumem wspólnoty. Wolność polega na rozpoznaniu dobra i zła, wartości absolutnych oraz umiejętności panowania nad sobą. Wartość absolutną stanowią doświadczenia pokoleń.

(…)

… w. Wg niej źródłem prawa jest doświadczenie, tradycja, zwyczaje i konwenanse. Odrzucają tezę liberałów o naturalnym charakterze praw człowieka jako źródła prawa pozytywnego. Wszelkie prawa nabywany w drodze dziedziczenia. Mamy określone granice tego, co nam wolno, trzeba respektować wartości absolutne. Prawa są ograniczone, przez zobowiązania, które są ważniejsze (wobec wspólnoty, 2 człowieka).
Zmiana…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz