Doktryna socjalnej demokracji- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 77
Wyświetleń: 707
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Doktryna socjalnej demokracji- opracowanie - strona 1 Doktryna socjalnej demokracji- opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Doktryna socjalnej demokracji
SOCJALIZM DEMOKRATYCZNY (socjalizm po II wojnie światowej, deklaracja frankfurcka)
Historia - już w II poł. XIX w. w sporach komunistów z socjalistami
- w końcu XX wieku zawierają idee lassalizmu, fabianizmu, rewizjonizmu
- w II poł. XX w kształtował się w ramach mdz ruchu socjaldemokratycznego, złożonego po II wojnie światowej z partii, związków zawodowych i innych organizacji
- po załamaniu się systemu państw socjalistycznych w 1989 r istniejące tam partie komunistyczne przejęły zasady socjalizmu demokratycznego
Program ujęty w doktrynę
- deklaracja „O celach i zadaniach socjalizmu demokratycznego (1951 na I Kongresie Międzynarodówki Socjalistycznej), określa:
A) stosunek do marksizmu - nie zaprzecza że wyrósł z ideologii marksizmu
- odrzucił dogmaty o dominującej roli proletariatu, przodującej roli jego partii, walce klasowej i konieczności rewolucji
- wbrew marksizmowi - podkreślił pozytywną rolę chrześcijaństwa w rozwoju idei socjalistycznych, skłonił się ku równouprawnieniu wierzących i niewierzących, rozgraniczył sprawy religii i państwa, nadał mu charakter socjalizmu etycznego
B) stosunek do praktyki państw socjalistycznych
- ukazuje socjalizm jako jedną z form ustroju politycznego w skłonnościach autorytarnych, a wręcz totalitarnych
- totalna krytyka praktyki państw socjalistycznych
Idee socjalizmu demokratycznego:
idea demokracji politycznej: - urzeczywistnienie socjalizmu przez ustrojowe reformowanie kapitalizmu, - - środki i metody zaczerpnięte z liberalizmu (wolność jednostki, jej ochrona przed samowolą państwa), - rozbudowany katalog praw obywatelskich. - Zasada demokracji realizowana za pomocą wyborów przedstawicielstwa społeczeństwa za pomocą systemu wielopartyjnego (wybory tajne, równe, powszechne i wolne). - Rządy miały polegać na poszanowaniu praw mniejszości, które mogłyby cieszyć się autonomią, np. kulturową.
- Prawo do pozycji politycznej szanowane przez system niezawisłego sądownictwa.
Idea demokracji gospodarczej:
- reformy w kierunku, aby kierować się potrzebami ogółu, a nie zyskiem jednostki
- celem - pełne zatrudnienie, wzrost produkcji, podnoszenie dobrobytu, sprawiedliwy podział dochodu i majątku
- warunek istnienia demokracji gospodarczej - ekonomika mieszana (własność prywatna, państwowa, grupowa)
- łączenie zasad wolnego rynku z zasadami planowania gospodarczego, unikanie jednak autorytaryzmu i totalitaryzmu
- postulaty społecznej kontroli funkcjonowania gospodarki i współudziału pracujących w zarządzaniu sprawami gospodarczymi (koncepcja współdecydowania)


(…)

… programowych, opiera się głównie na zasadzie tzw. socjalizmu otwartego - pełna swoboda poszukiwania możliwie najlepszych dróg do socjalizmu w warunkach kapitalizmu
Socjalizm demokratyczny - po II wojnie światowej wiąże się z programem Socjaldemokratycznej Partii Niemiec, która po 1959 programowo odrzuciła marksizm i komunizm
- najwyższe wartości: wolność, sprawiedliwość, szacunek dla godność ludzkiej
- współistnienie własności prywatnej i państwowej
- 1964 odrzuciła postulaty nacjonalizacji - od tego momentu dążenie do pełnego zatrudnienia
- zwracają uwagę na postęp techniczny, planowanie regionalne, odpowiednią politykę podatkową
- realistyczna współpraca z różnymi ustrojowo państwami
- Willy Brandt

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz